TIDLIGERE UTGAVER
AV INDUSTRIFOLK

IndustriFolk er forgjengeren til dagens Ny Næring. IndustriFolk kom første gang ut i februar 2004, og var i hovedsak informasjonsblad i A4-format for/til virksomhetene i Glomfjord Industripark. Fra april 2013 ble bladet trykket som avis og i tabloidformat, og ble etter hvert bilag i lokalavisen Framtia. Fra 2017 er navnet Ny Næring, som er profileringsblad for over 20 virksomheter i Meløy og Gildeskål. Under  finner du alle tidligere utgaver av Industrifolk.

Ny Næring AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf. 468 92 099

E-post: post@nynaring.no

Vi bruker EHF-faktura

Org. nr. 921 567 995

©2020 by Ny Næring