top of page

Bedre, men ikke i mål

Produksjonen er mer lettvint, og arbeidsforholdene betraktelig bedre. Og markedssituasjonen: uvanlig gunstig. Men, ved Meløy Notbøteri venter man fortsatt på den aller viktigste utbygging-forbedringen…


- Vår høysesong er normalt på sen-høsten og vinteren, mens sommeren er roligere, og gir rom for å komme à jour med ting som har måttet vente, forklarer Roy-Hugo Grønås.

- Nå i det siste har vi måttet jobbet overtid for å rekke over oppdragene, så dette er ikke vanlig sommer for oss. Vi har sterkt behov for mer folk!


I det siste har vi måttet jobbet overtid for å rekke over oppdragene, så dette er ikke vanlig sommer for oss. Vi har sterkt behov for mer folk. Roy-Hugo Grønås

Må vente på mer lager

Meløy Notbøteri-sjefen viser Ny Næring rundt. Produksjonslokalene som det siste året er blitt betydelig utvidet og ansiktsløftet, kan nå tas i bruk. Endelig gode garderobeforhold, moderne pause- og spiserom, og selve produksjonsarealet er utvidet med om lag 30 prosent sammenliknet med tidligere.

- Mens det nye lagerbygget, som virkelig skal forbedre driften og kapasiteten vår – det er nok ikke på plass før ved slutten av året, vedgår han.

18 nye lagringssiloer med tak over skal nemlig doble lagerkapasiteten fra dagens 5.000 kubikkmeter not, til om lag 10.000. Men, fordi det fortsatt lugger i den nødvendige kaiutvidelsen på Sørheimbrygga, trekker det også ut med oppføringen av det nye lagerbygget for nøter – det som i flate skal bli om lag 15 x 25 meter.


Langt mer lettvint

Det er altså et drøyt år siden rivearbeidet begynte, det som medførte at notbøteriet for aller første gang kjørte fellesferie - arbeidsforholdene ble for krevende. Og fortsatt er det altså altfor tidlig å ferdig-feire.

- Men vi har selvsagt allerede mye bedre arbeidsforhold, og produksjonen går mer lettvint. Likevel er lageret fortsatt overfylt, og derfor blir det mye intern omflytting, og produksjonen må ofte avbrytes når båter skal hente brukene sine, oppsummerer han ståa i månedsskiftet juni-juli.

Sammen med huseier Sørheimbrygga AS, vurderte Meløy Notbøteri AS å bygge om og ut allerede for 7-8 år siden. Usikker markedssituasjon bremset planene, før en kraftig nedgang la dem helt på is. Ny oppgang og behov for bygningsmessige grep var så bakgrunnen for 30-millionerprosjektet som ble påbegynt i fjor vår.


Gjennom en krevende om- og utbygging klarte Meløy Notbøteri å levere gode tall i 2020. Daglig leder Roy-Hugo Grønås forteller også at svak norsk krone i valutamarkedet bidrar til økt konkurransekraft fra Halsa i Meløy. På bildene ser vi den nye utsalgsavdelingen og de utvidede produksjonslokalene. Fra lufta ser vi kaia som er under utvidelse, den som skal gi plass til et svært viktig lagerbygg på 15 x 25 meter.


Men trenger mer folk

- Og nå har dere bygget for framtiden?

- Når det gjelder nybygging og reparasjon av nøter for store kystbåter og ringnotflåten, så tror vi dét. Når det gjelder lagerkapasitet, så trodde vi jo etter forrige utbygging at vi aldri kom til å trenge all den plassen vi fikk – nå bygger vi ut til det dobbelte, smiler han.

I det krevende året 2020 nådde Meløy Notbøteri AS budsjettmålene sine på både inntekter og driftsresultat, og ser derfor lyst på å oppnå jevn vekst de neste årene – nå med større produksjonslokaler og langt større lager.

- I dag er vi 10 ansatte, men vi ser at vi trenger å være 11-12, så vi leter etter folk. Og som nevnt ble denne sommeren helt uvanlig, ved at det er stort trøkk.


Tjener på svak krone

- Blir dét den nye normalen?

- Ja, dette gjenstår å se. Men, vi ser at Brexit gjør at den norske flåten nå må fiske mer makrell i norsk sone, og lengre nord og på andre tidspunkter enn før. Dette kan gi oss en boom nå, men at det blir mindre til høsten, vi får se.

- En annen sak som er gunstig for oss nå, og som det er viktig å utnytte, er at den norske krona er svak i forhold til dollaren og euroen. Dette gjør at konkurrentene våre får større kostnader ved å handle produktene sine utenlands, og at det blir mer attraktivt å montere i Norge, slik vi gjør. Dermed er Meløy Notbøteri for tiden mer konkurransedyktig og får oppdrag som vi for får år siden kanskje ikke ville fått. Dette forsøker vi å utnytte, slår han fast.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page