top of page

Brygga bygger ut

Bedre personalforhold, mer lager, mer produksjonsplass. Og, det rigges for mer vekst i Meløy Notbøteri når det nå investeres for nær 30 millioner kroner ved Sørheimbrygga på Halsa. Krevende mens det pågår, men nå er det byggeplass på Sørheimbrygga! Her hvor noen av Meløy-regionens største fiskebåter og flere andre bedrifter har base. Ikke minst et notbøteri med snart 20 millioner kroner i årlige driftsinntekter. - Vi må vel si at de ansatte har vært tålmodige. Garderober og spiserom – det har vært trangt og dårlig lenger, vedgår daglig leder Roy Grønås i Meløy Notbøteri AS. - Og vi må rett og slett ha mer plass for å gi og nok service til de aller største kundene våre. Samtidig rigger vi oss for mer vekst, og skal ta en litt større markedsandel i nord, enn vi har i dag.


Det er trangt og tungvint i dagens produksjonslokaler. Daglig leder Roy Grønås og notbøter Ole Arvid Johansen kan se fram til bedre forhold, også fasilitetene for personalet.

Større båter, større nøter Det er blant sommerens desiderte glad-nyheter i Meløy-regionen: utbygging ved Sørheimbrygga! For Meløy Notbøteri gjøres det investeringer på utstyrssiden for om lag 5 millioner kroner, mens utleier Sørheimbrygga legger om lag 23 millioner på bordet i utbygging og forbedring – hovedsakelig tilrettelegging for sin største leietaker. - Da vi bygde her i 2003, var en opprinnelig fiskenot på 120-30 kubikkmeter, og det var greit med de 24 bingene våre, hver på 150 kubikk. Men, i dag er de største nøtene 230-40 kubikk, og lageret vårt på 5.000 kubikk er stort sett fullt til enhver tid, forklarer Roy. Nå skal lagerkapasiteten dobles, som er viktig nok. Ikke mindre viktig er endringene innomhus. Bygget fra 1960-tallet rives, nemlig, for å sette opp noe som er i bedre stand, også brannteknisk. Og, bygget forlenges 7-8 meter mot kaikanten, der hovedkaia også skal gjøres 15 meter bredere. Finneid Sveis er viktig entreprenør, men lokale Halsa Bygg og Bravida er også med.


Da vi bygde her i 2003, var en opprinnelig fiskenot på 120-30 kubikkmeter. I dag er de største nøtene 230-40 kubikk. Roy Grønås

Trangt og tungvint - Så mens vi i dag bare har én bøtebane med full lengde på 50 meter og full høyde, får vi nå 3 som fungerer veldig bra. I dag har vi det egentlig trangt og tungvint hele tiden, mens vi etter utbyggingen kan være enda mer fleksible og ha enda bedre utstyr for å raskt håndtere nøtene til de aller største båtene, spesielt hasteoppdrag, forklarer Roy forbedringene. De store er veldig viktig å beholde, selv om ‘grunnfjellet’ i kundemassen er mer ordinære kystfiskebåter. Så, i tillegg til bedre forhold for ansatte kan altså selskapet ta et viktig skritt for å trygge seg i markedet. - Ja, vi har blitt gradvis større de siste årene, men utbyggingen gjør at vi tenker fortsatt vekst. Målet er å øke fra 9 til 12-13 ansatte de neste årene, og at driftsinntektene øker med 6-7 millioner, til ca. 25.


Hyggelige nyheter er bakgrunnen for at Sørheimbrygga blir byggeplass de kommende månedene. Sørheimbrygga AS investerer nemlig nær 30 millioner kroner sammen med leietaker Meløy Notbøteri. Bøteriet skal rigges for fortsatt vekst.

Rekrutteringshjelp Nye nøter, lagring av nøter og vedlikehold av lagrede nøter – dette er typiske oppdrag for staben og bedriften. Og ikke minst hasteoppdrag, der båter kommer på kort varsel og trenger hjelp, og der det mer dreier seg om å få reparasjonen gjort raskt, enn hva det koster. Geografisk ligger Meløy Notbøteri gunstig passert, spesielt når det er sildefiske i nord. Konsernet Egersund, Group med over 3 milliarder i årsomsetning, ser potensiale for vekst. - Utbyggingen og bedre arbeidsforhold vil heller ikke være en ulempe for rekrutteringen som vi trenger framover, mener Roy. - En notbøter trenger lang opplæring, og da leter vi primært etter lokale folk som vil bli hos oss over tid. Vi har hatt tidligere hatt utfordringer med å finne denne typen arbeidskraft.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

143 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page