top of page

Døpes lørdag, så i arbeid

Om lag 150 millioner kroner er investert, når nye Meløyfjord nå slutter seg til den eksklusive flåten av Meløys aller største fiskebåter. Døpes på Halsa lørdag 28. august.

Nye Meløyfjord er ferdig rigget ved verftet, og har forlatt Måløy på tur nordover til Halsa. Dåpen gjøres lørdag 28. august. Båtbildene: privat


Så er dagen og begivenheten spikret, og i dette øyeblikk bare 48 timer unna! For, nemlig, i går onsdag forlot Sørheim Holdings splitter nye «Meløyfjord» Stadyard på Måløy. Reisemålet er Halsa i Meløy. Og:

- Nå på lørdag, den 28. august klokka 12.00, skal dåpen foretas, opplyser en stolt Egil Sørheim.

Da er han selv og familien tilstede, selvsagt mannskap og andre ansatte, selvsagt rederiet, selvsagt ordføreren – og etter all sannsynlighet et stort antall sambygdinger. Ved den kommunale dypvannskaia på Æsøyneset skal midt på dagen champagneflasken pulveriseres mot den glinsende og nymalte baugen.

- Det er døtrene til min søster Hege og hennes mann Roger Larsen som skal være gudmødre, opplyser Egil.

Roger = Sørheims prosjektleder i byggingen, og skipper på båten.

- Tine Lise (Larsen Solhaug) bor i Valnesfjord og Katja (Larsen Bergsrud) bor i Narvik, men nå kommer de hjem for å gjøre dåpen.Egil Sørheim, daglig leder i Sørheim Holding AS.


Dåp, så i arbeid

Etter et omfattende og langvarig riggearbeid med selvsagt tipp topp moderne utstyrspakke, er altså Sørheims 150-millionerinvestering ferdigstilt på Mørekysten. I Stadyards protokoller har skipet hatt byggenummer 45, og artig nok: i 2011 leverte samme verft sitt byggenummer 34, som også var ……Meløyfjord!I likhet med 2021-utgaven var skipet fra -11 også designet av Seacon AS. Nå byttes 10-åringen ut med ny, en 45 meter lang og 11 meter bred spesialisert fangstmaskin, utrustet for snurrevad og not.

- Etter dåpen kommer en leverandør fra Holland for å sette i drift katalysatoren og eksosrensesystemet for nitrogenoksid (NOx). Etter dette skal nye «Meløyfjord» ut på feltet – det blir antageligvis makrellfiske på Mørekysten, forklarer rederen.


…i over 70 år

Lørdagens arrangement inneholder selvsagt også omvisning i nybygget, men ikke åpen båt. Av smittevernhensyn kan omvisningen kun gjøres for inviterte gjester. Om lag 80 gjester og vertskapet reiser senere på lørdagen til Brestua ved Engenbreen, der det arrangeres festmiddag for å takke alle involverte som har medvirket til det ferdige bygget. Litt fakta: Sørheim Holding AS ble etablert i dagens form i november 2005, med base på Sørheimbrygga, som ligger på Æsøya ved Halsa sentrum. Virksomheten er bygget på det Alfred (f. 1903) og hans sønn Odd (f. -36) etablerte fra 1949, med kjøp av båten Selvåg i 1952 og bygging av den opprinnelige brygga i 63-64. Hovedeier over 70 år senere er Odds sønn Egil Sørheim (f. -61) sitt selskap Skarsfjorden Holding AS, som eier 64 prosent, mens hans søsken Audun og Hege eier 18 prosent hver. Sørheim Holding AS eier dernest selskapene Sørheimbrygga AS, Selvåg Senior AS, Arhaugfjord AS og Meløyfjord Fiskeriselskap AS – det siste ble etablert i 2004 etter oppkjøp av 4 andre fartøyer, og der er Roger Larsen (f. -67) daglig leder. I år tas altså nybygde Meløyfjord i bruk, og i 2023 ny Selvåg Senior, den tredje i rekken.

 

Tekst: Edmund Ulsnæs Foto: Privat


502 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page