top of page

Dagslyset blir energikilden

Neida, hustaket ved Ørnes hadde ikke lekkasje, ser du. Det fikk bare påmontert en helt ny energiforsyning! Nå er huseieren og leverandør Meløy Elektro både fornøyd og spent…


De har montert det som er blant de første i sitt slag i Meløy, Lasse Hanssen (t.v.) og Ken Roar Sandberg. Elektrikerne fra Meløy Elektro AS har her ferdigmontert i alt 36 solcellepaneler på hustaket til Gjermund og Grete F. Holberg i Torsvika ved Ørnes.


- Denne kunden er en foregangsmann, og fordi slike omlegginger også får økonomisk støtte fra Enova, tror jeg absolutt at andre vil få interesse for det samme, fastslår John-Olav Aune.

Servicelederen hos Meløy Elektro AS er også bedriftens prosjektleder på en helt ny type

oppdrag. Der det aller første ble utført på Ørnes før årsskiftet.John-Olav Aune


Det aller første?

- Koblingsmessig er ikke dette et spesielt komplisert oppdrag for oss, og taket er ikke veldig bratt, opplyser Ken Roar Sandberg og Lasse Hanssen.

- En viktig jobb hadde snekkerne fra Bygger’n Reipå gjort, som monterte festene, altså i lektene under takplatene. Greit å vite at panelene er godt forankret, med tanke på været vi kan ha her.

Ny Næring møter de to elektrikerne i skarpt, kjølig vintervær – her på et hustak i Torsvika ved Ørnes. Etter 2-3 dagers jobb har de montert 18 solcellepaneler på hver side av mønet. Solcellepanel, faktisk. Trolig det aller første i sitt slag på en bolig i Meløy.

- Vi har måttet sette oss inn i en del forskrifter, men har også støttet oss på leverandøren, og våre kolleger i Elektro i Bodø. Det er for eksempel ikke uvesentlig hvordan panelene fordeles på hver side av taket, sier de.


- Ikke et spesielt komplisert oppdrag, men artig når det er det aller første, mener Lasse Hanssen.


Lønnsomt over tid

Så har Ørnes altså sett sitt første hustak dekket tett i tett med solcellepaneler. En såkalt 10-kilowattpakke, der hvert panel har en effekt på 330 watt. Som erstatter det meste av annet energibehov i den om lag 10 år gamle eneboligen til Gjermund og Grete.

- Dette har vært artig og spennende å være med på, også for oss, forteller John-Olav.

- Akkurat nå er ikke solenergi spesielt lønnsomt, når strømprisen er så ekstremt lav som den er. Men, prisen på strøm vil garantert øke, og energiforbruket generelt er stigende i samfunnet. Holberg har satset på et nokså stort anlegg, og vi er sikre på at dette er en god og lønnsom investering for dem over tid, mener han.


Akkurat nå er ikke solenergi spesielt lønnsomt. Men, prisen på strøm vil garantert øke, og energiforbruket generelt er stigende i samfunnet. John-Olav Aune


Vil ha lokal kunnskap Om lag 250.000 kroner har 76-årige Gjermund og kona investert i ny energiløsning. Av dette får de dekket 22-23.000,- fra det statlige foretaket Enova, som blant annet prioriterer fordelingen av de såkalte ENØK-midlene.

- Jeg er ingen idealist på dette med klima, men har interessert meg for solenergi i mange år. Til nå synes jeg det har vært vanskelig å få informasjon, men siden Meløy Elektro tente på idéen, har ting gått veldig fort, smiler Gjermund.

- Det er viktig at vi får opp kompetanse på dette lokalt, for hvis skal hente slikt fra Trondheim eller Oslo, så bygges jo kunnskapen der, og ikke her. Nå er jeg veldig spent, og kommer til å følge med hver eneste dag på hvordan dette nye solenergi-systemet fungerer for oss!


- Veldig spent, kommer nok til å følge med hver eneste dag, smiler Gjermund Holberg.


Funker best i kulde!

Meløy Elektro har en stund ønsket seg nettopp en slik pilotkunde som Gjermund. Ingenting er mer bærekraftig enn solenergi, og solens energi er uendelig. Å montere solcellepaneler på eneboliger kan bli et nytt forretningsområde.

- Teknologien er utviklet kraftig på få år, og folk flest har i dag et mye sterkere fokus på fornybar energi. Vi trenger stadig mer strøm, stadig flere har elbil som trenger forsyning, og når strømprisene øker ser vi for oss økt etterspørsel etter slike løsninger, forklarer John-Olav.

- Og det trenges ikke sol og varme, sier du?

- Nei, ikke varme, for undersøkelser viser at panelene har høy virkningsgrad når det er kaldt, og de lader godt på vanlig dagslys. Derfor er solcellepaneler veldig godt egnet for bruk så langt nord siden vi faktisk har like mange soltimer som Berlin.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


294 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page