top of page

Den ‘usynlige’ storhavna

Over 1.100 ankomster og avganger hvert år. Dette er det imponerende tallet som beskriver båt- og vogntogtrafikken til og fra ei havn som du neppe visste var så travel. Velkommen til Halsa i Meløy!


- Ja, det er kanskje litt underkommunisert hvor travel denne havna og fabrikken faktisk er? spør Jim Egil Hansen seg, her ute på kaikanten.

Han må ta litt i for å overdøve de hektisk-arbeidende truckene og den raskt-svingende båtkrana. Den over 90 meter lange ‘Eidsvaag Omega’ er på besøk, og Cargill-operatørene laster 500-kilossekkene i et tempo tilsvarende 250 sekker i timen. Storingen har plass til 3.000 sekker, men skal denne gangen ha med seg 1.640 – de om lag 820 tonnene med prima laksefôr blir med fra Halsa senere på kvelden, og leveres fortløpende til 9 oppdrettsanlegg fra Rørvik til Smøla i Trøndelag.

-, og ringvirkningene av produksjonen vår, mener han.

 

Jim Egil Hansen (55)

Oppvokst på Halsa, sønn av Kåre og Ester. Begynte yrkeslivet som tømrer og senere sjåfør hos Halsa Bygg, deretter hos Leif Brun & Sønner. Deretter anleggsarbeider og sjåfør for Nordland Entreprenør under Svartisen-utbyggingen, og så under byggingen av Storvikskartunnelen. Til EWOS i 1995, som prosessoperatør og etter hvert hovedtillitsvalgt. Fagbrev i materialadministrasjon, og i industriell næringsmiddelproduksjon. Jobber siden 2005 med råvareplanlegging og produksjonsplanlegging, og er logostikkleder for Cargill Halsa siden 2015. Fikk i 2020 gullklokka, etter 25 års tjeneste i bedriften. Har døtrene Sandra (f. 1987) som bor på Halsa og Gitte (f. -89) som bor i Bodø.


 

Et eget håndtverk

Jim Egil er logistikkleder på sjette året, og har så langt 25 års fartstid her hos hjørnesteinsbedriften. Aldri har han opplevd maken til trøkk som akkurat nå. Fabrikken er bygget ut jevnt og trutt siden starten i 1989, men har gjort solide byks under eierskapet til Cargill de siste årene. Drøyt 30 ansatte er blitt til over 50. Kontroll på kvalitetsutfordringer har gitt nye kunder og kraftig økning i produksjonen. I vår bygges fabrikkområdet ut for å gi plass til nye råvaresiloer.

- Vår produksjon av laksefôr krever en avansert og komplisert fabrikk. Da trenger vi dedikerte og fokuserte ansatte, understreker han.

- For det er ikke bare å trykke på en knapp, og at ting går av seg selv. Her må mange parametere reguleres og overvåkes hele tiden, og operatørene må ta ut pellet-en, ha den i hånda, kjenne på den – er den bra nok? Dette er et håndverk, forteller Jim Egil.

Razim Øzdemir har det travelt i trucken, og Bjørn Breivik (med ryggen til på bilde 2) og Per Olav Olsen har det konsentrert i kontrollrommet. Når nok en storbåt skal fylles med 500-kilossekker med laksefôr. Om lag 500 båter kommer med råvare eller henter ferdigvare på et vanlig år. I tillegg kommer og drar over 600 lastebiler og vogntog i samme ærend….


Få skaper mye

I 2019, året vi i denne artikkelen har hentet tall fra, presterte fabrikken all time high produksjon, opp mot produksjonstillatelsen på 220.000 tonn. En del år tilbake oppgav Ny Næring gjerne også at produksjonen gav en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner i året. I dag er det ikke greit for eierne at vi oppgir produksjonstallene i tonn og millioner, av hensyn til konkurranseforhold. Men la oss si at kilo-prisen ut fra lageret er 15 kroner…..så kan alle regne seg til at verdiskapingen er enorm i virksomheten som opprinnelig ble etablert i 1989. Og det er altså denne virksomheten som gjør havna på Æsøyneset særdeles travel, men litt sånn i det skjulte.

- Vi er ikke veldig mange ansatte, men verdiene som skapes er veldig store. Og én ting er båtene og lastebilene med råstoff inn og fôr ut, en annen ting er at bedriften legger igjen ganske så store beløp i bedriftene i nærmiljøet, påpeker Jim Egil.

Daglig kantinemat fra nærbutikken, avfallshåndtering, fast vedlikehold på elektro, rør og bygg, stadig ombygging, overnattingsbehov og mye mer – dette gir en lang rekke oppdrag til små og store Meløy-bedrifter.

- Og nå skal du få tallene som viser hvor travelt det faktisk er i havna og med transport inn og ut, smiler logistikklederen.


‘Eidsvaag Omega’ er på hastig besøk, og skal fylles raskt med 1.640 storsekker med laksefôr. Cargill-truckene går i skytteltrafikk, og den svære båtkrana får kjørt seg. Stein Wictor Birkelund (t.v. bilde 3) og Jim Egil Hansen koordinerer underveis.


Knøttliten kruttpakke

Råvarebåter inn, ferdigvarebåter ut. Vogntog med råvare inn, vogntog med ferdigvare ut.

- Fôrtypene lages ut fra det vi kaller resepter, og hos oss produserer vi noe sånt som 30 ulike varianter av fôr. For å lage dette trenger vi en lang rekke av ingredienser, for eksempel ulike typer mel som vi lagrer i råvaresiloene. I 2019 tok vi imot 78 slike mel-båter, og de hadde en gjennomsnittlig last på 1.400 tonn med til oss, gir Jim Egil oss som eksempel fra trafikktallene han har hentet opp på datamaskinen.

- Det er mye snakk om den travle havna i Glomfjord Industripark, og dét er jo helt naturlig. Men, mange er nok ikke klar over hvor stor aktiviteten og omsetningen og ringvirkningene er her hos oss.

En pellet fra Halsa – du ser størrelsen på vårt bilde sammen med et hønseegg – har typisk en diameter på 9 millimeter og er formet som en kube med runde hjørner. Den er en kruttpakke basert på fortløpende forskning, og sammensatt av en rekke ingredienser som skal gi laksen det beste av det den trenger, for rask og riktig vekst. Fiskeolje, fiskemel, noen vegetabilske råvarer og dessuten en rekke vitaminer og mineraler.


Det er mye snakk om den travle havna i Glomfjord Industripark, og dét er jo helt naturlig. Men, mange er nok ikke klar over hvor stor aktiviteten er her hos oss. Jim Egil Hansen

Krevende øvelse

- Oljebåter, skal vi se….de kom det 64 av, med gjennomsnittslast på 1.200 tonn. Og vi hadde 60 gassbiler med propan – gjennomsnittslast 25 tonn.

Jim Egil gir oss flere travle eksempeltall fra 2019. Logistikk. ‘Logistikk er å formidle, motta og sende gods samt planlegging, lagring og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift’, har vi lest på snl.no. Ikke minst viktig: effektiv koordinering, slik at kostnadene blir lavest mulig.

- Vi har lite lagerkapasitet og det er trangt ved kaia. Og ting kan ikke bare plasseres der det er ledig akkurat da - vi mister lagerplass hvis vi ikke planlegger godt, begynner han forklaringen av jobben sin.

Jim Egil Hansen framstår som roen selv, men logistikk-faget gir uforutsigbare dager og mat for stress-genet. ‘Ha is i magen, ikke kave seg opp, erfaringen hjelper når det må tas sjanser’ forteller han selv. Men

- Ferdigvarelageret vårt på bulk er 1.800 tonn, ikke stort mer enn lastekapasiteten på en av

de største ferdigvarebåtene. Og når vi på en god måned skal ha ut 25.000 tonn….da skjønner du at lageret må snus raskt, og ofte.


Og når vi på en god måned skal ha ut 25.000 tonn….som du skjønner må vi snu lageret raskt, og ofte. Jim Egil Hansen

Stor båttrafikk, ja, men veinettet i hele Salten brukes i logistikken rundt fôrfabrikken på Halsa. Firma Frank Steensen har et stort oppdrag med å frakte ferdigvare ut fra Cargill, og frakter også varer til Halsa – da på oppdrag fra Salten Havneservice og containerhavna i Sørfold. Her ser vi sjåfør Gunnar Olufsen i prat med Jim Egil Hansen.


Travel med stor T

Komplisert produksjon og komplisert logistikk. Råvarene kommer i hovedsak fra ulike havner i Norden og Europa. Og til Halsa med lastebåter, tankbåter, tankbiler og vogntog – det siste gjerne fra og over kai hos Salten Havneservice i Sørfold. Og ferdig kvalitetsvare går ut, med lastebåter og vogntog til havbrukskundenes mange lokasjoner fra Nord-Troms til Trøndelag. Og i stadig økende grad til landbaserte smoltanlegg, ikke minst på Helgeland. I denne artikkelen setter vi altså opp tallene som beskriver trafikken. Glomfjord Havn er gjennom årene anerkjent som en av de travlere havnene i Nord-Norge, og det kan ikke være tvil om at Halsa også kommer langt opp på den lista.

- Og tallene du nå får – dette er trafikk knyttet direkte til produksjon. Store og små lastebiler med stykkgods, og annen varetransport, dét kommer i tillegg, understreker Jim Egil.

- Og når vi snakker om smoltanlegg: vi produserer fôrstørrelser nesten ned til pulverstørrelse, og denne produksjonen har økt kraftig de to siste årene. Mens dette tidligere utgjorde lite og ingenting, sendte vi i 2019 vi ut 306 vogntog. I fjor var tallet 307, men dette vil trolig fortsette å øke, for smoltanleggene bygges stadig ut, og de produserer stadig større smolt.


Dette bildet har Ny Nærings fotograf knipset klokka 01.44, natt til en mandag ved Cargill-kaia. Det er ‘Tifjord’ som er på besøk, og over 1.000 tonn med fiskemel skal losses for å lagres i råvaresilo på Forøya.

Litt som starten

Laksefôrfabrikken på Forøya ved Halsa var en gang sildoljefabrikk. Det tidligere Feitsildfiskernes Sildesalgslag produserte sildolje her fra 1949 til -85, og la ned. Halsas egen Odd Torrissen kjøpte, og i 1989 åpnet han den første produksjonslinja med 12 ansatte og 10.000 tonn som årsproduksjon av helt nytt produkt: fôr. Så er fabrikken hyppig og betydelig bygget ut og fornyet underveis, til helt andre volumer, og under eierskap av først Cermaq, så investeringsfondene Altor og Bain Capital og de siste 5 årene Cargill.

- Likevel er det mye av anlegget som er konstruert slik det var helt i starten. Infrastrukturen har ikke utviklet seg i takt med produksjonen, og er blitt en flaskehals. Ferdigvarebåtene blir stadig større, og utviklingen i bransjen er voldsom. Så nå har vi for liten kai, små lagere og etter hvert er det trangt de fleste steder, forklarer logistikkleder Jim Egil Hansen til Ny Næring.

- Derfor er vi kjempeglad for at det nå fylles ut et nytt område ved fabrikken, for større råvarekapasitet!

 

Cargill Halsa

Fra 1949 til -85 drev Feitsildfiskernes Sildesalgslag sildoljeproduksjon på Forøya, men solgte til Odd Torrissen (f. 1936), som startet fiskefôrfabrikk med 12 ansatte i 1989. Linje 2 kom i drift i -96, og i -05 passerte årsproduksjonen 100.000 tonn. Fra starten var bedriftsnavnet FK Fiskefôr, men EWOS fra år 2000, og underveis solgte Torrissen til Cermaq. Investeringsfondene Altor og Bain Capital kjøpte så fabrikken i 2013, men solgte videre til dagens eier, amerikanske Cargill, høsten 2015. Laksefôr-fabrikken på Halsa har 53 heltidsansatte, og Herulf Olsen er fabrikksjef.

 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien


535 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page