top of page

Elegant samarbeid

Dette elegante bygget nærmer seg nå ferdigstillelse i Glomfjord. Og bak står et sammensatt, kompetent og lokalt lag – invitert av Yara.


- Nå har vi innledet sluttspurten! forteller Mikael Antonsen.

Prosjektlederen hos Halsa Bygg AS har jevnlige byggemøter med Yara-prosjektleder Jon Roger Pedersen – du ser dem på denne avissiden – de studerer tegninger under byggemøtet midt i februar.

- Framover i mars er det de tekniske fagene som er inne, og så kommer vi selv inn etterpå, for å sluttføre med listing og fôringer og finish, sier Mikael.

F.v: Svein Olsen (Ørnes Blikk AS), Mikael Antonsen (Halsa Bygg AS), Jon Roger Pedersen (Yara Glomfjord), Roger Stormo (Meløy Elektro AS), Henrik Engen (Malermester Engen AS) og Håvard Jentoftsen (Terje Halsan AS). Foto: Malin B. Ulsnæs

Ferdig til juni

For nå nærmer det seg for alvor oppløpssiden, prosjektet som var stipulert til 20 millioner kroner, der Yara Glomfjord bestilte nytt kontrollrombygg ved siden av syrefabrikkene. Vi har omtalt nybygget gjennom store deler av fjoråret og nå i vinter, og

- Nå har vi kontraktsfestet overlevering i månedsskiftet mai/juni. Både hovedleverandør og underleverandører er i rute mot dette, sier Jon Roger.

- Men så blir det en del-overlevering tidligere i mai, med tanke på selve kontrollrommet og -bordet. For under revisjonsstansen fra lørdag 3. juni, da skal kontrollfunksjonene overføres fra fabrikken og hit, og være i drift etter stansen.

Helse, miljø og sikkerhet – hensynet til de ansatte – dette har veiet tungt bak Yaras investering på over 20 millioner kroner. Det nye kontrollrombygget for syrefabrikkene står ferdig i sommer. Foto: Edmund Ulsnæs

Skade, men ikke alvorlig

Halsa Bygg AS vant denne gangen anbudskonkurransen foran Moldjord Bygg og Anlegg og Bilfinger, og tre utenbygds tilbydere. Grunnarbeidet ble innledet i fjor sommer, og nå ligger det altså an til ferdigstillelse på godt under ett år. Økonomisk er kostnadene øket en del på grunn av utfordringer i prosjekteringen for de tekniske fagene.

- Så har vi dessverre også fått en skade underveis, der en ansatt hos en underleverandør klemte fingeren sin og måtte syes, men uten at det ble fraværsskade. Dette følges opp som avvik i etterkant, og så får vi være glad for at det ikke gikk verre enn det gjorde, mener Jon Roger.

Operatørene i syrefabrikken kan fra i sommer gjøre jobben sin i ett av de mer elegante byggene i regionen. Her forbereder prosjektleder (t.v.) Jon Roger Pedersen (byggherre Yara Glomfjord) og prosjektleder Mikael Antonsen (hovedentreprenør Halsa Bygg AS) innspurten og ferdigstillelsen. Foto: Malin B. Ulsnæs

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


195 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page