top of page

Enda større for Solhaug

Oppdatert: 7. sep. 2022


I 2010 investerte Solhaug 33 millioner i digert nybygg på Ørnes. Nå bygges det om og ut for nye 6 millioner. - Er man ikke i utvikling, er man i verste fall i avvikling, fastslår Ken-Henry Solhaug.


- Vi har stor tro på at det er bra marked for et lokalt byggevarehus, hvor kundene finner det de trenger av materiell, utstyr og kompetanse. - Når vi i tillegg ser gode tall og positive utvikling til tross for både handelslekkasje og økt netthandel, mener vi at en slik investering er riktig – og viktig, forteller Ken-Henry.

Anita Taraldsen og Ken-Henry Solhaug


Stor forbedring ute

Han etablerte den opprinnelige virksomheten som enkeltpersonsforetak i 1986, og har vært sentral i utviklingen der dagens Solhaug Byggevare AS er en av Meløys største selskaper med privat eierskap, målt i driftsinntekter. I dag representerer Ken-Henry hovedeieren bak selskapet – Solhaug Byggevare Holding AS – og aktørene som også eier hovedbygget i Spildra ved Ørnes. - Nå er det tolv år siden bygget her ble satt opp, og det har faktisk ikke blitt gjort noen store endringer siden da, sier Ken-Henry.


Når vi ser gode tall og positive utvikling til tross for både handelslekkasje og økt netthandel, mener vi at en slik investering er riktig – og viktig! Ken-Henry Solhaug

Mer parkering Men nå skjer det ting. Steg 1 er i gang av om- og utbygging av både bygget og området bedriften disponerer. - Aller først flyttes personalparkeringen til baksiden av bygget, rett og slett fordi vi trenger mer plass og parkering til kundene våre, forteller Anita Taraldsen, daglig leder hos Solhaug Byggevare.

Forsiden av bygget preges nemlig av stort trykk fra både privatkunder, proffkunder, varelevering og lasting av varer på egne biler. - Og så legger vi til rette for at både lasting av egne biler og varemottak skal skje på baksiden, slik at det kun blir kundetrafikk på forsiden. Det vil kunne forbedre infrastrukturen rundt bygget betraktelig, sier Anita.


Første steg i prosessen er i gang. På baksiden av bygget er det snart klart for asfaltering der det blir ansattparkering.


Stor forbedring inne Men planene stopper ikke der, for selve bygget skal utvides med 200 kvadratmeter, på baksiden. En del av lageret flyttes ut i nybygg, og en del av lageret blir om til butikk. - Selve butikken skal bygges helt om, og vi får på plass utstilling av både kjøkken, bad, dører og vinduer – som gjør oss til et enda mer komplett byggevarehus, forklarer Anita. Og selv om planleggingsfasen har tatt lang tid, så ser Ken-Henry for seg et helt annet tidsperspektiv for selve utførelsen. - Vi begynner arbeidet med utbygget på baksiden etter sommeren – og så er planen at det står ferdig før året er omme. - Det innvendige arbeidet, altså ombyggingen av butikken - håper vi skal være ferdig til påske! legger han til.


Selve butikken skal bygges helt om, og vi får på plass utstilling av både kjøkken, bad, dører og vinduer – som gjør oss til et enda mer komplett byggevarehus! Anita Taraldsen

 

Solhaug Byggevare AS Opprinnelig etablert i 1986 som Ken-H. Solhaug Bygningsfirma, senere XL-BYGG Solhaug, der Anita Taraldsen ble leder i 2013. Solhaug Byggevare AS er navnet siden 2015, da entreprenørvirksomheten Solhaug Bygg AS ble fusjonert inn, og SN Gruppen i Sandnessjøen/Mosjøen kom inn på eiersiden. Eies i dag 66 prosent av Solhaug Byggevare Holding AS (SN Gruppen AS, Solhaug-Gruppen AS) og 34 prosent av holdingselskapene til Kåre og Bjørn Kildal. Styreleder er Steinar Folgerø, styremedlemmer er Ken-Henry Solhaug og Kåre Kildal. Solhaug Byggevare AS hadde i 2020 driftsinntekter på 60,9 millioner kroner, og om lag 25 ansatte. Tekst: Edmund Ulsnæs

 

Tekst og foto: Synne Bakken Ulsnæs

464 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page