top of page

Hyggelig pris til sterk bedrift

Midt i sin kraftige satsing på om- og utbygging og fornyelse av flåten, får bedriften nå en svært hyggelig anerkjennelse. Sørheim Holding AS er Årets bedrift i Meløy!


Sørheim Holding AS – en viktig hjørnestein i Meløys næringsliv. Her mottar Hege Sørheim Larsen (t.v.) prisen som «Årets bedrift» under Meløyseminaret – fra Liv Toril Pettersen i Meløy Næringsforum. Foto: Prikkenoverien


- Det aller viktigste for oss er å ta vare på og skape nye arbeidsplasser for våre sambygdinger. Dette krever at firmaet mange ganger går foran egen vinning. Våre nå voksne barn, som er i ferd med å bli innført i firmaets mange irrganger, har for eksempel mang en gang vært vitne til at vi voksne hadde generalforsamling etter 2. juledagsmiddagen hos mor og far!

Dette sier Hege Sørheim Larsen, i forbindelse med at hun på vegne av familiebedriften mottok prisen som ‘Årets bedrift’ under årets Meløyseminaret på Halsa, torsdag i forrige uke.


Bygger seg selv, og andre

Den kanskje aller gjeveste av de tre årlige prisene fra Meløy Næringsforum ble dermed gitt til hjørnesteinsbedriften som i svært sterk grad bidrar til at Meløy fortsatt er en stor og sterk fiskerikommune. Bygget på lange tradisjoner i heimbygda Halsa.

- Sørheim Holding har stor betydning for sysselsetting og bosetting i Meløy, og for rekruttering til fiskerinæringen. Konsernet er også en viktig aktør i utvikling av nye virksomheter, og har vært særlig sentral i etableringen av Meløy Notbøteri, Nofir og Aminor, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Som ledes av Pål Einar Olsen (INVIS) – han delte ut prisen sammen med daglig leder Liv Toril Pettersen i Meløy Næringsforum. I juryen sitter også Asbjørn Torrissen (Romar), Monika M. Sandaa (Hageland Sandaa Gartneri), Christina Dybvik (Møbelringen Dybvik), Anita Taraldsen (Solhaug Byggevare), Øyvind Jenssen (Yara Glomfjord) og Stine Estensen (Meløy Utvikling KF).


Sørheim Holding AS – solid i 2019, nå satses det tungt på utbygging og fornying – av Sørheimbrygga og selskapets fiskefartøyer. Foto: Edmund Ulsnæs


Veien videre er alt

Sørheim Holding oppnådde driftsinntekter på om lag 138 millioner kroner i fjor, og et meget solid overskudd. I år satser konsernet, som ikke minst er kjent for fiskebåtene «Meløyfjord» og «Selvåg Senior», nær 30 millioner kroner sammen med Meløy Notbøteri i om- og utbygging av Sørheimbrygga. Og, om lag 150 millioner kroner i en ny «Meløyfjord». Og, en investering på flere hundre millioner kroner er på gang i ny «Selvåg Senior».

- Å sette seg ned og tro at verden skal være slik den har vært, er ikke et alternativ. Det er veien videre det dreier seg om, om utvikling av selskap og aktivitet, og å tilby moderne og trygge arbeidsplasser, sier daglig leder Egil Sørheim i forbindelse med pristildelingen.

Ny Næring gratulerer vår samarbeidspartner med den flotte anerkjennelsen!

 

Tekst: Edmund Ulsnæs


86 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page