top of page

Ikke bare biologi, nei

I 12 år var han reisende soldat, men hoppet av for å prioritere familien. Nå er han fagutdannet i røkting av smolt. Men liker det tekniske minst like godt som det biologiske.

Han er driftstekniker, og jobben hos Mowi er å røkte smolt. Men heldigvis også mer: - Jeg liker å jobbe på verkstedet, lage ting som kan forbedre og forenkle det vi driver med, sier Ny Næring-Profilen Kim Aronsen.

- Utekarene våre er værutsatt, og fôret blir fort kastet ut, eller i feil retning. Og det blir knust, slik at fôr-støv blir liggende overalt, forklarer smolt-røkteren problemet. - Så, da har jeg laget denne skjermeren, til fôrsprederne. Nå blir de mindre værutsatt, og støvet samles inni her, så det blir mindre gris. Kim Aronsen holder opp innretningen i hardplast og stål. Vi er i det vel-utstyrte verkstedet hos Mowi i Glomfjord. Her bruker han gjerne mye arbeidstid, og sammen med kolleger. Her får de frihet til å utvikle, lage smarte innretninger som kan forbedre eller forenkle produksjonen av smolt. - Jeg er nok minst like interessert i det tekniske som i det biologiske, innrømmer han. - Liker å fikse ting, få ting til å fungere. Og dét er ingen ulempe for bedriften.Jeg er nok minst like interessert i det tekniske som i det biologiske. Og dét er ingen ulempe for bedriften. Kim Aronsen


Typisk teknisk 39-åringen er Profilen i Ny Næring. Han, som har ferskt fagbrev som driftstekniker hos Mowi, men også har bak seg en innholdsrik karriere i Forsvaret - utenlandstjeneste, Telemarksbataljonen og minerydding. Han, som var flink og ivrig helge- og feriearbeider i lakseoppdrett fra tidlig ungdomsskolealder, og i dag er tobarnsfar og ivrig laksefisker. - For, sier han om det tekniske. - ...når man har stor interesse for det tekniske, så kjenner man anlegget på en annen måte. Da kan det være lettere å forstå hvor feilen er, når noe oppstår. - Utstyr som du ser her - så klart det kan finnes på markedet. Men så er det dyrt, og så skal det prøves ut. Vi har mekanikere her, og vi har utstyr for å prøve ut ting. Finner vi ting som kan funke, så gjør vi det bare, smiler han.


Hos Mowi jobber Kim sammen med sin tidligere skolekamerat Svante Brun, som dag er driftsleder ved anlegget. På bildet i midten forteller han elever fra Tjongsfjord skole om smoltproduksjon. - Jeg hadde alltid hørt at arbeidsmiljøet her var så bra. Det stemte, sier Kim.

Et stort ansvar Han har snart vært her i 10 år nå. Fikk fast jobb som driftstekniker i 2012, etter å ha brukt del 1 av sin yrkeskarrieren til noe helt, helt annet. På hjemmebane er sønnene hans blitt 9 og 11 år, og i fjor tok han selv fagbrev, her i driften av Mowi's største smoltanlegg i Region Nord. - Selv om det meste går i faste sykluser når man produserer smolt, så er det levende liv vi jobber med, og nye ting dukker opp hele tiden. Derfor blir det veldig variert og allsidig - jeg er ikke bare driftstekniker som jobber med fisk. Og dette er en grunn til at jeg trives så godt - jeg trenger å skru litt og fikse ting - må ha noen ekstra utfordringer. - Med jobben kommer også et stort ansvar. Dette er biologi, og hvis noe skulle skjære seg med oksygen eller temperatur eller andre ting, så kan det stå ekstreme verdier på spill. Vi må være årvåkne hele tiden og gjøre de rette vurderingene.


I nasjonens interesse 16-årige Kim fra Inndyr velger allmenne fag som videregående-vei, men yrkesvalget er allerede gjort: Forsvaret. Fra første dag i førstegangstjenesten trives han i Garnison Sør-Varanger, og bygger så videre med befalsutdanning og krigsskole. Soldat Aronsen tar utenlandstjeneste i Kosovo, først en gang, så to ganger til. Pluss Afghanistan og lang periode i Irak. Tre år som fenrik og lagfører i Telemarksbataljonen (bataljonsstridsgruppe for hurtig reaksjon - trent og utrustet for nasjonal og internasjonal konfliktløsning, red. anm.) og så 6 år som løytnant på rydding av terror- og veibomber, og i eksplosivrydding – hovedsakelig ammunisjon og etterlatenskaper etter 2. verdenskrig - både innenlands og utenlands. Utdanning på dette i Norge og USA. Reisejobb. - Jeg hadde 12 fantastiske år. Men, med små barn ble reisingen i Forsvaret en utfordring. Og, jeg hadde alltid tenkt: 'Hvis jeg ikke skal jobbe i Forsvaret, blir det havbruk'.Men, med små barn ble reisingen i Forsvaret et problem. Og, jeg hadde alltid tenkt: 'Hvis jeg ikke skal jobbe i Forsvaret, blir det havbruk'. Kim Aronsen

Men alltid havbruk For, nemlig: Kim levde ungdomstiden som de fleste. Men, var også en tidlig og flink jobber: - Det begynte med en utplasseringsdag fra skolen. Og så kjente jeg folk som jobbet der, og fikk prøve meg på litt helgearbeid - jeg og en kamerat. Her snakker vi om oppdretter Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS). - Det var kjempeartig, og vi gjorde et godt inntrykk på dem, så da ble det både helge- og feriejobber i flere år. Greit å tjene egne penger fra ung alder, mener han i dag. Men dermed også en tidlig start i en bransje som han etter mange år i nasjonens tjeneste valgte å vende tilbake til. - Jeg husker godt fra den gangen at jeg syntes oppdrett av laks var utrolig interessant og lærerikt, så når jeg først skulle ha en 'sivil' jobb, var det helt naturlig med havbruksnæringa.


Pådriver med humør - Mowi tilbyr deg trygg og variert-spennende jobb? Hva tilbyr du tilbake? - Tja, jeg gjør jobben jeg er satt til, og kanskje litt mer enn det som kreves? Vi er jo alle forskjellige, men jeg er nok en som tar tak - hvis noe ikke funker så fikser jeg det. Jeg liker å være litt pådriver når det gjelder å få ting til å fungere. Og så mener jeg at jeg har et veldig godt humør, og dét er viktig i en slik arbeidsstokk. - Og når du ikke er på jobb? - Jeg må innrømme at jeg er blitt litt sånn 'hjerneskadet' på villaks og laksefiske de siste årene. Kanskje litt selvmotsigende, da, når jeg jobber med lakseoppdrett! Laksefiskere har ofte sterke meninger om oppdrett, mens jeg har en kunnskap om dette som gjør meg trygg på at for eksempel Mowi gjør sitt aller, aller best for å motvirke sykdom og forurensning. - Og ellers: Tone og jeg er typiske friluftsmennesker, og fritiden går mye til å være på tur sammen med guttene våre!

 

Kim Aronsen (39) Oppvokst på Inndyr, i dag bosatt på Ørnes, og er driftstekniker hos Mowi i Glomfjord. Valgte en karriere i Forsvaret etter allmenne fag ved Meløy videregående skole på Ørnes. Først grensevakt i Sør-Varanger, så befalsutdanning og utenlandstjeneste med perioder i Kosovo, Afghanistan og Irak, og 3 år som soldat i Telemark bataljon. Jobbet også med rydding av miner og ammunisjon etter 2. verdenskrig. Fagbrev som driftstekniker i Mowi 2019. Kim er samboer med Tone Norum, og de har sønnene Lukas (f. 2009) og Mathias (f. -11).

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page