top of page

Ikke helt planke, nei

For en erfaren entreprenør er det jo litt plankekjøring, gigantprosjektet i Reipå Havn. Men, så dukket det opp nye utfordringer…..


- Nå etter 17. mai har det vært viktig å få gulvet ferdig, slik at de andre fagene og entreprenørene kan komme inn, opplyser prosjektleder Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg.

Som er i relativt skarp rute som hovedentreprenør, for et på alle måter digert oppdrag i Reipå Havn. Moldjord leder nemlig underleverandører som Finneid Sveiseverksted, Ørnes Blikk, Bravida og Malermester Engen – i byggingen av den 18 meter høye båthallen med tilhørende verksted og kontorlokaler. Når Kåre sier gulv, snakker vi 1.300 kvadratmeter industrigulv som tåler båter som veier opptil 220 tonn. Pluss 200 kvadrat «vanlig» gulv.

- Kåre, som vanlig spør jeg deg: hvordan utfordrer dette prosjektet dere?


Nåja, kirkespiret er kanskje høyere, men Reipås tak – det finner vi fra nå i Reipå Havn. Den nye båthallen til Fore Båt- og Motorservice bygges av Moldjord Bygg og Anlegg, og tar den spennende utviklingen ab fiskerihavna et nytt skritt videre.


Høy utfordring

Og før han svarer: bygge digert, dét kan Moldjord, dét er litt sånn plankekjøring for en av Saltens største og mest solide bygg- og anleggsentreprenører. Men likevel:

- Høyden. Vi jobber 18-20 meter over bakken, altså i kran og lift, og dette er spesielt og krevende –mange vinterdager er det også for risikabelt på grunn av været, begynner han.

- Og tenk deg et så stort og høyt bygg – det fanger enormt med vind. Vi må bygge svære betongfundamenter for at det skal kunne stå imot vindkreftene, understreker han.

Båthall 18 meter høy, med port på 15x15 meter. Verkstedbygg, teknisk rom, kontorer og spiserom. Betongplate på 35x18 for spyling av båter. Vegbane ned til vannflaten. Dette er to do-lista for Kåre og hans menn, etter at kontrakten på nær 40 millioner kroner ble signert 3. juni i fjor.


Og tenk deg et så stort og høyt bygg – det fanger enormt med vind. Vi må bygge svære betongfundamenter. Kåre Eggesvik

Og helt ny utfordring

- Men utfordring…..det var mer?

- Ja. Leveranser og prisstigning er blitt en kjempeutfordring, på alle våre prosjekter – på grunn av krigen i Ukraina. Det kan være at en hovedkomponent lages i Norge, mens deler – for eksempel limet – kommer fra Russland. Se på vanlige innvendig-dører, de har vanlig leveringstid på 6-8 uker - der må vi nå vente i 16 uker!

- Derfor kan ingen gi en sluttdato på prosjekter. Og man kan ikke gi en fast pris ut fra ordinær pris- og lønnsstigning. Våre normale beregninger fanger jo ikke opp stålpriser som har steget med 50-60 prosent, sier Kåre og peker på mengdene med armeringsmatter i båthallen – over natta eksploderte prisen på dem.

- Så kan man si at det «positive» for oss er at vi er så fullbooket for tiden at vi nesten ikke regner på nye prosjekter, smile-blunker han.- Ikke lett å ta høyde for stålpriser som stiger med 50-60 prosent, vedgår prosjektleder Kåre Eggesvik i Moldjord Bygg og Anlegg.


Reipå havn – et puslespill

Satsingen fra Daniel Kristensen er ellers en viktig brikke i et spennende puslespill. Altså det systematiske og langvarige stein-på-stein-arbeidet for å gjøre fiskerihavna stadig mer attraktiv.

- Jo flere tilbud vi får samlet her, jo lettere er det å få flere kunder og mer aktivitet. Flere båtplasser, lagringsplass, fiskemottaket til Brimo, overnatting, matservering, gode kommunikasjoner, ramser Daniel opp.

- Og et moderne skipsverft vil forhåpentligvis også bidra positivt til videre utvikling, og at de sålangt 40 aktive fiskerne bare blir enda flere!- Nå har vi vært fullbooket i flere år, og hadde ikke flere vekstmuligheter, uten å gjøre denne investeringen.


Daniel Kristensen (36) kikker opp på sola, der han sitter i fjærsteinan. Her det hele begynte i 2006. Bak ham Yarajenta inne til sin årlige vår-shaining, bak der igjen: liflig lyd av anleggsarbeid. Hans hovedentreprenør Moldjord Bygg og Anlegg bygger Reipås høyeste punkt, en investering på 50 millioner i 18 meter høy båthall, verksted og administrasjon som også bygger en framtid for Daniels Fore Båt- og Motorservice.

- Denne utbyggingen har vi arbeidet målrettet med i mange år, og derfor gjort få andre investeringer. Vi har bygget oss opp sakte, og klart oss med lite, lenge.


Mesterlig til nå

I tett-på-bildet ser en utenforstående trangboddhet, kummerlige forhold, begrensninger. Men i det store bildet, altså siden etableringen med faren Harry (83 år og fortsatt med), har Daniel Kristensen gjort mesterlig byggearbeid. Slipen og det mekaniske verkstedet i Reipå Havn klokket inn til 20,1 millioner kroner i driftsinntekter i fjor, og imponerende 4,6 millioner i resultat før skatt. Inntektene betyr 3-gangen siden 2015, og 18-gangen siden -10.

- Til nå har strategien gått på å klare å ta unna etterspørselen, og hovedsakelig fra den lokale fiskebåtflåten, en del hurtigbåter og for havbruksnæringa, opplyser han.I det store bildet: mesterlig byggearbeid. Daniel Kristensen er eier og daglig leder i den etter hvert meget betydelige bedriften Fore Båt- og Motorservice.


Fra sør og nord

I takt med økonomien har staben vokst. Til imponerende 15 - en stab som kan se fram til mildest talt bedre arbeidsforhold.

- Å få tak i mer arbeidskraft blir viktig framover. Vi får bare ha is i magen og satse på at vi blir enda mer attraktive med det nye bygget på plass.

- For, fra nå av kan vi planlegge ut fra at vi har et moderne skipsverft med god kapasitet innendørs. Da kan vi tiltrekke oss nye kunder fra både sør og nord, sier skipsverft-lederen.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


629 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page