top of page

Ikke veldig smått

To småkraftverk er under bygging i Gildeskål - samtidig. Reipå Knuseri gjør den store og viktige start-jobben.

Reipå Knuseri har en stor og viktig anleggsjobb når det nå bygges småkraftverk her i Breivika i Gildeskål – og i Tindåga-vassdraget bare noen kilometer unna.- Rydding av traséer i år, rørgater legges neste sommer, begge kraftverkene ferdig i slutten av 2023. Sveinung Rud gir oss stikkordene, han er utbyggingssjef i Forte Vannkraft AS. Nå koordinerer han utbyggingen av to småkraftverk i Gildeskål samtidig, og der Reipå Knuseri AS har en svært sentral rolle. - Breivikelva og Tindåga. Grunneierne inviterte oss i Forte vannkraft inn i prosjektene så sent som i fjor, etter at de hadde fått konsesjon for utbygging i 2016 og -17. Så begynte pris-innhentingen, og vi tok investeringsbeslutningen. Kontrakt med Reipå Knuseri ble inngått i oktober i fjor, oppsummerer han.

Sveinung Rud


 

Forte Vannkraft AS Etablert i 1995 som OBOS Energi AS, eies i dag av det sveitsiske kapitalforvaltningsselskapet Fontavis, og daglig leder er Rein Husebø (f. 1958). Forte Vannkraft har bygget og driver i dag 15 småkraftverk i Norge. 5-6 nye er under bygging, derav 2 i Gildeskål. Utbyggingene gjøres i samarbeid med grunneierne, og kraften selges gjennom Nord Pool AS, en markedsplass for elektrisk kraft i Norden og Baltikum.

 

Knuseriet godt i gang Breivikelva og Tindåga. Da befinner vi oss rundt Småtindan-massivet, over Asgotsletta i Gildeskål. Det er hit Meløy-entreprenøren i vår har flyttet anleggsmaskiner og mannskaper. Når Forte-systemet investerer 70-80 millioner kroner i de to småkraftverkene, utgjør verdien på Knuseriets oppdrag om lag ¼ av dette. - Vi var på befaring med Reipå Knuseri, og de er i år i gang med den viktige jobben med å sprenge og grave traséer. Hoveddelen av arbeidet skal imidlertid gjøres neste sommer. Samtidig forhandler vi med byggentreprenører om betongjobben og det bygningsmessige, og dessuten med en turbinleverandør og leverandører på alt av rør, mekanisk utstyr, ventiler, inntaksrister og så videre. Fin attåt-næring Forte Vannkraft utvikler, bygger og eier vannkraftverk. 15 slike er i drift allerede, landet rundt, og en ny håndfull småkraftverk er under bygging, for eksempel de to ved Småtindan, 60-70 kilometer sør for Bodø sentrum. - Typisk foregår dette slik at vi inngår falleie-avtaler med grunneiere søker konsesjon, og så prosjekterer vi, bygger ut og tar all byggerisiko. Overskudd av driften deler vi med grunneierne, og så overføres kraftverket til grunneierne etter endt leieperiode. Dette er småkraftnæringens hjemfallsordning, forklarer Sveinung. - Det er en fin modell, der samarbeidet føles nyttig både for oss som utbygger og for grunneierne. Dette skal lønne seg for begge parter, slik at krafta blir en attåtnæring for dem, med hjemfall etter leieperioden. Grunneierne får også tilbud om å drifte kraftverkene etter byggeperioden, slik at vi kan ha et tett samarbeid gjennom leieperioden.


Tjene – på lang sikt

- Prisene, da? Spør vi.

Med småkraftverket i drift, selges krafta på det kommersielle markedet, i dette tilfellet gjennom markedsplassen Nord Pool AS, i Norge og Norden.

- Prisene er vanskelig å spå. I fjor var de for eksempel veldig lave. Dette varierer med etterspørselen, og i år ser det ut til å gå litt opp igjen. Krafta kan bli solgt for 20-50 øre pr. kilowatt, men dette svinger veldig.

- Dette er langsiktige investeringer, der de første årene er mest kritisk for oss – det tas jo opp store byggelån for å bygge ut, og der avdragene gjerne er størst i starten, forteller Sveinung Rud.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


653 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page