top of page

- Innsatsen vår med å selge inn bedriften vår og regionen her, den må løftes noen hakk!


- Nå har vi snakket med seks andre næringslivsledere, Øyvind – hvordan mener du det må jobbes for å løse utfordringene med tilflytting og rekruttering?

- Først vil jeg ønske initiativet gjennom Meløy Næringsforum velkommen! Jeg tror vi alle må innse at vi nå er kommet dit at den enkelte bedrift må fokusere på mer enn seg selv. Vi har en felles interesse av å gå sammen om å finne ut hvordan vi kan gjøre kommunen vår attraktiv. Med alle de prosjektene som planlegges gjennomført i Nord-Norge, så vil kampen om folk spisse seg til, og vi må se utenfor våre egne bobler, vi må sammen sørge for at flere får lyst til å komme hit.

- For ‘sammen’ – der er vi ikke flinke nok?

- Nei, eller…..det er gjort en god del bra, et eksempel er Meløy tett På, der man viser Meløy fra sin beste side, og dette med å annonsere ledige stillinger samlet. Dette er et bra grunnlag, men nå må vi klare å jobbe tettere sammen, vi må alle promotere MELØY bedre, når vi rekrutterer. Og vi må snakke mer sammen om dette.

- Hvordan?

- Nå er jeg for tiden styremedlem i Meløy Næringsforum, som jo har etablert noen møteplasser. Disse må vi kanskje bruke til å jobbe mer målrettet. At bedriftenes personalavdelinger kobles sammen og samarbeider – dette er også bra og viktig å få til.

- Hvordan klarer Yara Glomfjord sin rekruttering?

- Jeg tror vel at Yara gjennom årene har et godt rykte for å tilby trygge og gode arbeidsplasser, og at vi tar vare på folk. Så til nå har vi ikke hatt problemer med å supplere staben når vi har hatt avgang. Men, det ligger jo an til at vi i fortsettelsen må konkurrere mer nasjonalt og regionalt om folk, og da blir dette straks tøffere slik at vi må jobbe annerledes. Allerede har vi merket at søkertallene våre har gått ned, de gangene vi har søkt etter ingeniører.

- Jobbe annerledes?

- Ja, innsatsen vår med å selge inn bedriften vår og regionen her, den må rett og slett løftes noen hakk. For vår del ser vi at unge i dag ofte søker meningen bak jobben, altså at de mer enn før er opptatt av verdiene i en bedrift, hvordan man jobber med bærekraft, det grønne skiftet. Yara er et selskap som har et godt formål – vår misjon er å trygge verdens matvareproduksjon. Dette blir bare viktigere for oss å markedsføre bedre framover. Kanskje må vi også gripe sjansen til rekruttering når den byr seg – knytte til oss folk når vi finner dem, selv om vi der og da ikke har lyst ut stillinger.

- Med sin historikk i Meløy, har Yara Glomfjord et ekstra ansvar i dette med å jobbe med rekruttering?

- Vi har en viktig rolle, helt klart. Og i utgangspunktet mener jeg at vi har ressurser nok til å utgjøre en forskjell, både overfor det kommunale og i ulike prosjekter. Men heller enn å legge inn enda mer økonomiske ressurser, tror jeg at vi kan bidra med mer tydelighet, med mer aktiv påvirkning av hvordan de eksisterende ressursene brukes. Og påvirkning mot at vi alle drar lasset i lag.


Vi kan bidra med mer tydelighet, med mer aktiv påvirkning av hvordan de eksisterende ressursene brukes. Øyvind Jenssen
 

Bemanningspool, slik som MBS hadde i REC-tiden – kanskje bør vi tenke den veien igjen?


Knut Ivar Amundsen, Daglig leder Bilfinger Glomfjord


- For vår del vurderer vi nå andre arbeidstidsordninger, slik at vi kan hente folk fra et større, geografisk område – altså at de kan pendle til jobb i Meløy. Dette er ikke en god løsning for Meløy, men en akutt-løsning for oss, dersom vi skal unngå å måtte si fra oss mange oppdrag framover. Vi har også søsterbedrifter som satser systematisk på utenlandsk arbeidskraft, og dette snakkes det jo om i Meløy nå – selv er jeg kanskje litt gammeldags, og håper på lokale løsninger. Da er vi uansett ikke tjent med en lønnsgalopp fordi bedriftene slåss om de samme folkene – vi må få til tilflytting og nye skattebetalere til Meløy! Bemanningspool, slik som Meløy BedriftsService hadde i REC-tiden – kanskje bør vi tenke den veien igjen? Bilfinger har en slik tjeneste i Porsgrunn, og siden behovene svinger i bedriftene, bør kanskje dette vurderes? Får vi hydrogenfabrikk og utbygging ved Norwegian Crystals – da er det uansett ingen tvil om at rekruttering blir en stor utfordring, som må ses på med stort alvor.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

157 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page