top of page

Lukket hus blir åpen hytte

Når Glomfjords kanskje eldste industrihistoriske bygg skulle bevares, så kunne Statkraft nøyet seg med å renovere, og så stenge døra. Men nei - nå er Papphuset overdratt til Bodø og Omegns Turistforening – med rikelig penger og hjelp fra Statkraft. Til å lage moderne og travel turisthytte!

Statkraft har funnet en spennende bevaringsløsning for legendariske Papphuset over Fykan ved Glomfjord. Det som kanskje er den lokale industrihistoriens eldste bygg er overført til Bodø og Omegns Turistforening! Nå blir Papphuset moderne turisthytte med historisk sus, og BOT sin andre i Meløy, altså i tillegg til landets mest utilgjengelige - Tåkeheimen ved Engenbreen.


På vårt bilde flankerer styreleder Rolf Kåre Jensen og daglig leder Berit Irgens kraftverkssjef Fred-Inge Kristensen. - Vi har fra før både gamle jaktbuer, skysstasjoner og skogvokterboliger som turisthytter – veldig artig og spesielt at vi nå overtar et industrihistorisk bygg! mener Berit. Illustrasjonen: Husfolket AS.


- Vi lover å lage ei flott og spesiell turisthytte! melder turistforening-lederen.

- Og vi lover å hjelpe dere! svarer Statkrafts-kraftverkssjefen.

å tar Ny Næring det viktige signeringsbildet. Bildet som er spesielt gode nyheter for alle fans av gode turopplevelser. Og som LIKER at Statkraft tar vare på sine historiske bygg!


Skal samle penger

- Når Statkraft gir oss økonomisk tilskudd og masse hjelp, og vi overtar Papphuset, så er dette en vinn-vinn-situasjon! For Meløy, for lokalsamfunnet i Glomfjord, for oss og for Statkraft, understreker Rolf Kåre Jensen, tidligere kommunedirektør i Bodø.

Som fortsatt fersk styreleder i Bodø og Omegns Turistforening, besøkte han i forrige uke Fykan og Glomfjord, sammen med daglig leder Berit Irgens og andre sentrale BOT-folk.

- Nå når vi har signert kontraktene der vi overtar Papphuset og Rallarstien, skal vi få på plass siste del av finansieringen. Renoveringen og ombyggingen av selve Papphuset er beregnet å koste 2,5 millioner kroner, opplyser Rolf Kåre.

- Vi får 800.000 kroner i støtte fra Statkraft, og søker til blant andre SpareBank1 Nord-Norges Samfunnsløftet. Ordføreren og kommunedirektøren i Meløy er positiv, og vi håper på litt hjelp fra de største industribedriftene her.


Vi får 800.000 kroner i støtte fra Statkraft, og søker til SpareBank1 Nord-Norges Samfunnsløftet. Ordføreren og kommunedirektøren i Meløy er positiv, og vi håper på litt hjelp fra de største industribedriftene her. Rolf Kåre Jensen

Fordel for alle

En lang og god dialog mellom mange involverte har dermed resultert i en spennende løsning. Papphuset over Fykan, det kanskje aller eldste bygget i Glomfjords kraftutbygging-historie, er overført til Bodø og Omegns Turistforening. Statkraft har allerede forpliktet seg overfor Riksantikvaren til å bevare huset. Denne forpliktelsen overføres nå til Rolf Kåre, Berit og de andre i BOT – der våre lokale aktører Meløy Turlag og foreningen Papphusets Venner er med videre og blir svært sentrale.

- Vi ville uansett satt Papphuset i stand, men ikke så flott og med den standarden som BOT nå planlegger. Denne løsningen vinner vi alle på, og veldig positivt at Papphuset blir en flott turisthytte som kan få enda flere ut i naturen, og der Rallarstien inngår som en del, mener Fred-Inge Kristensen.

- Dette er et hus vi ikke bruker, men det er en fordel for oss at det settes i stand. For med 8 overnattingsplasser – da kan våre mannskaper også leie seg inn der ved behov!


Denne løsningen vinner vi alle på, og veldig positivt at Papphuset blir en flott turisthytte som kan få enda flere ut i naturen! Fred-Inge Kristensen


Møttes på Fykan: Bodø og Omegns Turistforening (BOT) overtar Papphuset og Rallarstien, og i forrige uke var sentrale personer samlet ved Glomfjord Kraftverk til kontrakt-signering. Bak fra venstre ser vi Statkrafts Fred-Inge Kristensen og Kristen Selfors, og de andre er (fra venstre) Paul Bakke (BOT), Sverre Birkelund (leder i Meløy Turlag) og Knut Storteig, Rolf Kåre Jensen og Berit Irgens (alle BOT).


Jobben begynner nå

Det var han selv og kollega Kristen Selfors som lanserte en Papphuset-løsning i møte med Glomfjord Grendeutvalg i 2020. Samtidig var Meløy Turlag på jakt etter egnet hus, og Bjarne Flaat og de andre i Papphusets Venner ble koblet på, likeså Bodø og Omegns Turistforening. Med forrige ukes signering av kontrakter, venter alle utålmodig på snøfri tomt, og nødvendige tillatelser fra Meløy kommune.

- Utvendig må bygget rettes opp ved å sikre de steinsatte søylene. Huset har også en del råteskader, forklarer seniorrådgiver Kristen Selfors – han koordinerer Statkrafts omfattende bevaringstiltak i en rekke prosjekter.

- Ja, og vi har god dialog med Nordland Fylkeskommune, som er vernemyndighet. Vi får lov til å rive den dårligste delen, og kan planlegge et lite påbygg til en museumsdel med bilder og gjenstander, supplerer Rolf Kåre Jensen.

- Så skal Papphuset renoveres best mulig ut fra dagens form og utseende, samtidig som vi lager ei moderne turisthytte med masse aktivitet! I dette arbeidet trenger vi alle gode idéer og alle gode krefter til dugnad!


Nå skal Papphuset renoveres best mulig ut fra dagens form og utseende, samtidig som vi lager ei moderne turisthytte med masse aktivitet! I dette arbeidet trenger vi alle gode idéer! Rolf Kåre Jensen


 

Og Fykantrappa?

Med renovering av Papphuset skal også Rallarstien rustes opp. Sikring, kvisting og ny bru i Djupdalen. Hva så med Fykantrappa, tidligere nedkomst etter Rallarmarsjen, den som nå skal gjenopplives?

- Fykantrappa er på grunn av tilstanden og rasfare fortsatt stengt for allmennheten, og forblir stengt, fastslår kraftverkssjef Fred-Inge Kristensen.

Trappa skal likevel rehabiliteres og bevares, som en del av Statkrafts Landsverneplanen. I fjor høst påbegynte Bilfinger renovering og sikring av seksjon 5, altså øverst, og seksjon 1, altså hengebrua nederst. Arbeidet fortsetter i vår.

- Så har vi en prosjektidé sammen med Meløy kommune. Å kunne tilrettelegge den øverste delen for allmennheten, med et utkikkspunkt om lag ved berg-overhenget over trappa. Men dette er bare en prosjektidé.

Statkraft ivaretar i år også gondolbanebygget og det gamle kibbe-huset før hengebrua i Fykandalen.

 


Gjenoppliver Marsjen

- Siden vi nå også har overtatt Rallarstien, eller Kløvveien, innover fjellene, vil vi gjerne fortelle at vi skal gi nytt liv til Rallarmarsjen! smiler leder Sverre Birkelund i Meløy Turlag, den lokale avdelingen av Bodø og Omegns Turistforening.

Han ser fram til videre samarbeid med Papphusets Venner, og annonserer:

- Vi ser for oss den første Rallarmarsjen i slutten av august. Den var veldig populær da Statkraft arrangerte den, med servering og premiering. Kanskje kan dette også bli en del av Fjelltrimmen? Dét vil garantert gi mye besøk til Papphuset!

Turlagslederen håper også det blir aktuelt å holde den kommende turisthytta åpen i helgene på sommerstid. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

342 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page