top of page

Må øke, etter knall-året

Bilfinger-sjefen-veteranen kan ikke huske et bedre år. Men nå trenger han seriøst mer folk.


Dette hyggelige kakespise-bildet er fra i fjor, men kan godt illustrere fjoråret for Bilfinger i Glomfjord. Staben står nemlig bak en bedre omsetning og et bedre økonomisk resultat enn på mange, mange år. Men nå trenger virksomheten flere hender!


- Ja, nå har vi vært veldig presset på bemanning en stund – vi har vært på et minimumsnivå av det vi kan være, hvis vi skal klare over forpliktelsene våre, vedgår Bilfinger-sjef Knut Ivar Amundsen.

Utfordring som må løses, altså. Først noe atskillig mer hyggelig.


ENDELIG pluss, pluss

- Jeg tror det må være minst 10 år siden? smiler han.

For selv om han først ble daglig leder i fjor, har han hatt lederoppgaver der i 20 år, og tjenestetid i snart 40, så han kjenner virksomheten!:

- Ja, minst så lenge siden. Altså at vi nådde målene våre i businessplanen, både på omsetning og driftsresultat. Kravet fra toppledelsen var skjerpet fra året før, og at vi faktisk klarte å overgå kravene, er helt strålende!

- Hovedforklaringen er jo at vi har redusert administrasjonskostnadene våre, og at vi bevisst ikke har erstattet folk ved avgang. Istedenfor å ansette, har vi brukt innleide mannskaper for å ta toppene, forteller Knut Ivar.

Som skryter av staben for en fantastisk jobb gjennom fjoråret.Men lavt nok, nå

Men nå er det 2021, og mannskapsutfordringer. På relativt få år har Bilfinger i Glomfjord måttet redusere sin faste bemanning med over 20 årsverk, og ved årsskiftet disponerte Knut Ivar «bare» 43 ansatte, pluss for tiden 5 lærlinger i ulike fag.

- Vi jobber med rekruttering nå, og har hatt utlysninger både på elektrikere og på mekanisk og på plate/rør. I tillegg vurderer vi å søke etter flere operatører på byggsiden, der det har vært veldig god aktivitet.

- Jeg ser for meg at vi må opp til 50 fast ansatte pluss lærlinger hvis vi skal kunne levere godt på dagens oppdragsmengde. Og i tillegg innleie ved behov – der har vi for eksempel samarbeidet godt med lokale Håkon Sveis, sier sjefen i vedlikeholdsbedriften i Glomfjord Industripark.Knut Ivar Amundsen


Lovende, men igjen….

- Og hvordan ser 2021 ut – oppdrag?

- Det ser egentlig ganske bra ut. De første månedene av et nytt år kan ofte være tunge, og vi har noen av de foregående årene hatt ute permitteringsvarsler i denne perioden. Men med dagens lave bemanning ser det veldig greit ut, økonomisk sett. Hvor stor stab en kan eller skal ha – dette er jo alltid en balansegang økonomisk, og sjefene over meg er veldig fornøyd med fjoråret! humrer Knut Ivar.

- Men nå er det viktig å rekruttere en del nye medarbeidere!


Bildet begynner å bli gammelt, men illustrerer godt året 2020: tillitsvalgt Virgil Anbakk og de andre i Bilfinger-staben har mekket en bedre omsetning og et bedre økonomisk resultat enn på mange, mange år.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

157 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page