top of page

Ny drift, 11 år etter

10 millioner skal investeres, navnet er Salten Marine Resource AS og lokalet er en tidligere råglassfabrikk. Si hei til den ferske etableringen i Glomfjord Industripark!


- Eiernes behov er at det skal behandles 3.000 tonn årlig fra begynnelsen, men kapasiteten i anlegget blir 6.000 tonn. Dette er steg 1, før det ses på nye bruksområder, opplyser prosjektleder Tore Laugsand.

Stikkordene er slam fra havbruksnæringa. Eller, rettere sagt: myndighetskravet som sier at ved utvidelse eller nybygg av settefiskanlegg, så skal avløpsvannet renses.

- Etter rensingen sitter vi igjen med et tørrstoff, en slags grøt i ganske store mengder som er problematisk å lagre, på grunn av lukt. For å gjøre den mer håndterbar skal vi tørke den, og da sitter vi igjen med et pulver som har noen bruksområder. For eksempel jordforbedringsmidler, eller gjødsel – dette er veldig interessant, fastslår han.


Meløy Havnebygg AS i Glomfjord eies av Terje Halsan AS og Limstrand Holding ANS, og driver i dag containerhavn med Yara Glomfjord som hovedkunde. Nå tegner selskapet langsiktig leieavtale med Salten Marine Resource AS, som skal tørke fiskeslam i den tidligere råglassfabrikken.


Naturlige Glomfjord

Altså: settefiskanlegg som Helgeland Smolt i Sundsfjord og Reppen, Nordland Akva på Åmøya og etter hvert Salten Smolt i Breivika i Skjerstad – de har til felles at avløpsvannet deres må renses. Dette er bakgrunnen for prosjektet som Tore leder, og alle de nevnte aktørene nå går inn med aksjekapital i et nytt selskap. I dag er en den typiske slam-løsningen å frakte til forbrenning i biogass-anlegg. Nå skal Salten Marine Resource AS leie lokaler av Meløy Havnebygg AS – lokaler som til 2009 huset råglassfabrikken til PQ Norge Silicates.

- Helt fra det første temamøtet i fjor høst så vi på industriparken som et veldig aktuelt etableringssted. Her har man gunstige avtaler på energi, gode forhold for sjøtransport inn og ut og tilgang på prosessteknikere, opplyser Tore.

Glomfjord ligger dessuten sentralt mellom aktørene som trenger å levere flere tusen tonn årlig med fiskeslam til et felles tørkeanlegg. Tilleggsopplysning er at Helgeland Smolt har opsjon på 57 dekar tomt i Kilvika ved Glomfjord, og signaliserer planer om ny produksjon av 6.000 tonn laks årlig.


Helgeland Smolt har settefiskanlegg i Sundsfjord og Reppen (bildet), og planer i Kilvika. Selskapet er både stor eier og blir viktig kunde, når et tørkeanlegg for fiskeslam etableres i Glomfjord.


3,6 mill. innskutt

- Denne måneden har vi gjort den formelle stiftelsen av fiskeslam-selskapet, med innbetaling av aksjekapital på 3,6 millioner fra eierne, og valg av styre, opplyser Tore.

- Eierne er Helgeland Smolt med 33 prosent, Vestigium 33 prosent (eierne av teknologiselskapet Fjell Technology Group AS, red.anm.) og Nordland Akva og Salten Smolt med 16,5 prosent hver.

Det er den tidligere toppsjefen i Nova Sea som er valgt til styreleder for Salten Marine Resource AS. Odd Strøm skal lede utviklingen av fiskeslam-selskapet sammen med styremedlemmene Tor-Arne Gransjøen (Helgeland Smolt), Per Jørgen Haugan (Nordland Akva), Børge Andreassen (Salten Smolt) og Leif Gunnar Madsen (Vestigium). Selv fratrer Tore som prosjektleder når han i disse dager overtar som daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling.


Men, når selskapet er gjennom den første etableringsfasen for å løse eiernes behov, er det et mål å se mer på hvilke bruksområder dette pulveret kan få. – Tore Laugsand

Yara er aktuell

- Slammet skal tørkes og bearbeides til et pulver? Hva kan det brukes til?

- Foreløpig skal det sendes i storsekker til vår samarbeidspartner Høst AS i Stavanger.De leverer blant annet til kunder i Vietnam, der det brukes som jordforbedringsmiddel, altså gjødsel.

- Men, når selskapet er gjennom den første etableringsfasen for å løse eiernes behov, er det et mål å se mer på hvilke bruksområder dette pulveret kan få, altså øke verdien på sluttproduktet.

Nå planlegger Salten Marine Resource å investere om lag 10 millioner kroner i produksjonsanlegget ved Glomfjorden. To siloer for oppbevaring av slam, selve tørkeanlegget og dessuten et utvalg av containere. Den tidligere råglassfabrikken har rikelig plass, men nytt gulv må støypes, og ny industriport på plass.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page