top of page

Oppsummerer sterkt tiår

Meløys næringsliv svaiet som på kanten av stupet da hun overtok den viktige lederjobben. Nå forlater hun Meløy Næringsforum, og får stor ære for den sterke medlemsveksten gjennom 10 år.


Hun har vært næringslivets stemme i utallige møter med kommuneadministrasjonen i det offentlige Meløy. Nå er Liv Toril blitt samfunnsplanlegger hos Meløy kommune.

- Vi kan nok bli flinkere til å dra i lag og heie på hverandre. Og på å ha gode møteplasser i alle bygder. Og at vi får kortere avstander internt i kommunen. Liv Toril Pettersen svarer på hva Meløy mangler. Idet hun etter 10 år fratrer sin sentrale næringslivsjobb som daglig leder i Meløy Næringsforum. Fra november i år er hun nemlig samfunnsplanlegger i Meløy kommune, hånd i hanske med utdanningen og bakgrunnen som sosiolog og forsker. Kjent pulsen av Først i vårt møte utfordrer Ny Næring henne: Topp 3 viktigste seiere/saker/prosesser hun har ledet Meløy Næringsforum gjennom?

 

1. MNF er blitt en sterk forening med stort engasjement fra nær 120 medlemsbedrifter.

- Foreningen synes, høres og er pådriver for god utvikling.


2. Meløyseminaret på Halsa - viktig utstillingsvindu for Meløy.

- Vår viktigste møteplass, viser fram Meløy i hele landet, viktige priser deles ut…


3. Meløy Tett På – nå synes vi bedre.

 

- Jeg har fått være veldig involvert, og kjent på pulsen av det meste som har foregått i næringslivet og i utviklingsarbeid i Meløy disse årene. Dét har vært veldig spennende!

Medlemsbedriftene engasjerte henne først til en 30-prosentstilling som raskt økte til 50. Så til 100, finansiert av ulike prosjekter i Meløys omstillingsarbeid fra 2012. Nå er hun avløst av Liz Rekve i jobben.

- Man må være påkoblet hele tiden, ha masse gøts og sette dagsorden. Så det er klart det har krevd mer enn vanlig arbeidstid. Nå var det rett å slippe noen andre til, som har nye innfallsvinkler på ting. Helt annerledes nå Det er tid for oppsummering. I 10 år har Liv Toril vært Meløys kanskje mest kjente og profilerte fjes, på jobb for om lag 120 medlemsbedrifter i næringslivets egen interesseorganisasjon. - Hvor står Meløy, da, idet du slutter? - Vi har i dag veldig gode forutsetninger for spennende næringsutvikling – helt annerledes enn for 10 år siden, da industrien nærmest lå nede. Med det grønne skiftet ser vi en slags re-industrialisering av hele Europa, og Norge og Meløy har veldig gode forutsetninger, mener hun. - Meløy har et veldig sterkt og solid næringsliv, ikke minst på viktige satsingsområder i Nordland som industri, reiseliv og havbruk. - Hva er det viktigste MNF har jobbet med og utrettet i dine leder-år?


Vi har veldig gode forutsetninger for spennende næringsutvikling – helt annerledes enn for 10 år siden, da industrien nærmest lå nede. Liv Toril Pettersen

Kanskje aller viktigst Spør vi. Og Liv Torils rangering ser du i nevnt boks. Men av enkeltsaker? Glombergan. Ferskt gjennomslag er at fylkestinget i disse dager er i ferd med å bevilge 150 millioner kroner til veg-utbedring i Glombergan/Setvikdalen. - Meløy Næringsforum har jobbet med dette helt siden foreningen ble opprettet i 2008, og det har vært mange opp- og nedturer. Bak gjennomslaget har MNF benyttet tyngden vi har i store industribedrifter, og Meløy kommune ved ordfører har jobbet godt i sine nettverk. - Men tør vi tro på at det nå faktisk skjer? - Ja, og fordi vi nå snakker om rassikringsmidler, så jeg regner det som at mulighetene nå er veldig gode for at det blir gjennomført. Det er også positivt at fylkesrådet ønsker dialog med Meløy kommune om utbedring av resten av traséen ut til Ørnes. Dette er viktig for bedre sikkerhet og mindre avstand mellom de to tettstedene.

Mer enn bare Liv Toril Pettersen har nå fått sentral stilling i Meløys planarbeid – det skal tilrettelegges for ting som rekruttering, tilflytting, husbygging, næringsutvikling og etablering. Beslektet arbeid med det hun kommer fra. - Viktigst i de 10 årene er at vi har bygget en forening med stor oppslutning i næringslivet, og som er pådriver for god utvikling. MNF er blitt mer enn en snever interesseforening. - For man klarer ingenting alene. At vi har klart å forene krefter – samspillet mellom næringslivet og Meløy kommune – det er dette som har gitt resultater, for eksempel innen samferdsel og skolestruktur, understreker Liv Toril. Det årlige Meløyseminaret trekker hun fram fordi hun mener det mer enn noe annet har vist fram Meløy ute, blant sentrale aktører som lar seg begeistre av alt vi har å by på. Og fordi seminaret får uvanlig god oppslutning fra næringslivsledere, OG står bak viktige prisutdelinger. Av viktige saker over tid trekker hun også fram samarbeidet med Meløy Utvikling og Finn Nordmo, i etableringen av Glomfjord Hydrogen.


- Under din ledelse har MNF blitt en sterk og potent forening med utrolig bredde. Dette er det vel verdt å hedre deg for, og for alt du har gitt ut over det som har vært innenfor stillingsprosenten din hos oss! roste styreleder Pål Einar Olsen da han takket av Liv Toril under årets Meløyseminaret 10. november. Foto: prikkenoverien.

Viktig synlighet - Etableringen av Meløy Tett På er en annen ting jeg er veldig fornøyd med. Det å profilere seg, bli mer synlig – dette er bare blitt enda viktigere enn før, og nå har vi en felles utfordring i å rekruttere folk til Meløy. Meløy Tett På er et tilflytter- og rekrutteringsprosjekt finansiert av Meløy kommune og partnere i næringslivet. Det gode liv i Meløy, ledige stillinger, tilflytterkontor, nye møteplasser – Meløy Tett På har egen logo, nettside og kontoer på Facebook og Instagram – Liv Toril skal fortsatt være prosjektleder. - Vi hadde en ambisjon om at programmet skulle påvirke folketallet, men dét har vi ikke klart. Befolkningsutvikling er mer sammensatt enn som så. Men, Meløy Tett På er veldig viktig – det må bare gå og gå, for det er et langt arbeid å gjøre seg mer synlig. Og viktig at kommune, næringsliv og det frivillige gjør jobben sammen – jeg er fornøyd med at det nå er faste møter med grendelagene. Det er jo de som skal ta mot de nye innbyggerne. Ørnes kortere - Men folketallet synker? - Ja, i dag er vi omtrent 6.300 innbyggere. Men, alt handler ikke om folketallet. Jo, det får konsekvenser for kommunens inntekter, men det går an å ha et godt samfunn selv om vi blir færre. Det er klart vi skal jobbe for å snu dette, at fødselstallene kan øke igjen, men uttynningen av distriktene er jo ikke noe nytt – dette har pågått i mange tiår. Og Meløy er sterke – Statistisk Sentralbyrå mener vi vil stabilisere oss over tid på rett under 6.000 innbyggere. - Skuffelser gjennom 10 år? - Hm. Selv om vi har fått gjennom gode ting på samferdsel, er det ikke alt vi har fått til – vi mistet jo ferga til Støtt. Men, at vi fortsatt har 4 anløpssteder for Nordlandsekspressen – der mener jeg vi har gjort en god jobb. - Styrkingen av Ørnes som regionsenter, med flere sentrumsfunksjoner og styrking av virksomheter innen handel – her er MNF kommet kortere enn jeg hadde ønsket. Men, Sammen for Meløy og Kystbyen Ørnes – dette er prosjekter det jobbes videre med, og som jeg mener er viktig for hele Meløy.


Styrkingen av Ørnes som regionsenter, med styrking av virksomheter innen handel – her er MNF kommet kortere enn jeg hadde ønsket. Liv Toril Pettersen

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


116 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page