top of page

Samling for sikkerhetViktig diskusjon om sikkerhet: skiftledere, prosjektledere og sikkerhetsledere samlet til trening på å utstede arbeidstillatelser. Foto: Yara Glomfjord


Nøkkelen til å lykkes i sikkerhetsarbeidet: aldri hvile. Yara Glomfjord har gjort sin årlige drilling på å utstede arbeidstillatelser.


- Dette er veldig fine økter å ha. Folk på tvers av avdelingene, og med kort eller lang fartstid, sitter sammen og diskuterer, forteller Yngve Olsen. Yara Glomfjord’s leder for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) har gjennomført samlinger på Glomstua, fem i tallet. 25-30 i staben har deltatt. Forelesning, gruppearbeid, gjennomgang i plenum. - Dette er skiftledere, deres stedfortredere og noen prosjektledere. Alle som på vegne av Yara Glomfjord utsteder arbeidstillatelser, skal ifølge våre krav ha årlig trening som avsluttes med en test som må bestås. Å vurdere risiko gjennom arbeidstillatelser er noe av det viktigste i sikkerhetsarbeidet vårt, fastslår han.Å vurdere risiko gjennom arbeidstillatelser er noe av det viktigste i sikkerhetsarbeidet vårt, mener Yngve Olsen (i midten). Her sammen med HMSK-kollegene Dagfinn Kolberg (t.v.) og Yngve Krogh.


Sikkerhetskontrakt Yara Glomfjord utbedrer og vedlikeholder sine fabrikker for mange titalls millioner kroner hvert år. Arbeidet som utføres innebærer ofte en eller annen form for risiko. Men hos Yara er følgende klokkeklart: ingen jobb haster så mye at den ikke skal utføres sikkert. En Yara-ansatt eller leverandør-ansatt skal komme trygg og uskadet hjem fra jobb, hver dag. - Det er den som utfører arbeidet som skal vurdere risikoen. Hvis sikkerheten er ivaretatt, signeres en kontrakt på dette, og dét er arbeidstillatelsen, forklarer Yngve, som har planlagt og gjennomført høstens Glomstua-samlinger sammen med kollegene Dagfinn Kolberg og Yngve Krogh. Yara’s ‘gyldne regler’ har vært utgangspunkt for diskusjonen. Altså trygghetsregler for ting som arbeid i høyden, arbeid med kjemikalier, ved energikilder og i trange og lukkede rom. - Konsekvensene kan bli meget store hvis det for eksempel skjer uhell under arbeid i høyden. Vi har hatt hendelser internasjonalt, i Yara-systemet, og da må vi sørge for at de samme tingene ikke skjer her.


Aldri hvile 2019 har vært et meget bra år for Yara i Glomfjord, sikkerhetsmessig. Normalt for de siste årene har vært 6-8 fraværsskader i året, mens dette året har vært langt hyggeligere nært 0. - Det er litt ‘stang inn, stang ut’, dette med sikkerhetsarbeid. Straks vi snakker om hvor fornøyd vi er, har det en tendens til å oppstå ting, innrømmer han. - Saken er at det dreier seg om å aldri slakke av, man må være ute i fabrikkene, gå vernerunder, ta opp ting i sikkerhetsmøter, følge opp nyansatte. Det er ikke noe hokus-pokus i dette - det gjelder å holde trykket oppe i sikkerhetsarbeidet, aldri hvile, fastslår HMSK-sjefen. Hver uke går avdelingen hans gjennom alle avvik som meldes inn fra fabrikken. Avvikene følges opp, utbedres og lukkes. - Et fellestrekk i avvikene er selve etterlevelsen av prosedyrene våre. Da er det viktig å huske at ingen jobb haster så mye at den ikke skal utføres sikkert, sier Yngve Olsen.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page