top of page

Satser stort, fordeler lokalt

2021 åpner med deilig lyd av anleggsmaskiner og ny vekst hos Helgeland Smolt AS. Mens en utbygging i Reppen fortsatt er på tegnebordet, går nemlig byggestarten i Sundsfjord nuh. Og smoltprodusentens stor-investeringer, dét betyr nye og store oppdrag til lokalt næringsliv.

Ny Næring får benytte denne lekre perspektivtegningen, utarbeidet av BOARCH Arkitekter i Bodø. Som vi ser ønsker Helgeland Smolt å bygge ut i fjæra i Reppasjøen, slik at fylkesveien mellom Ågskardet og Jektvik passerer under en korridor mellom byggene i smoltanlegget.


…og i Sundsfjord begynner utbygging i disse dager, der nytt bygg på 4.700 kvadratmeter skal bygges sammen med RAS-anlegget som stod ferdig i fjor – se vår markering i blått.


- Vi liker en åpen konkurranse om oppdragene for oss, men ja, vi prøver å bruke det lokale næringslivet når vi kan, bekrefter daglig leder Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt.

- Lokalt næringsliv – dét betyr noen ganger Gildeskål, Meløy eller Rødøy – andre ganger Salten og Nordland. Bygningskroppen i Sundsfjord gikk til Finneid Sveiseverksted. Og, på dette prosjektet lander vi i disse dager forhåpentligvis en stor kontrakt med en lokal entreprenør fra nærområdet vårt!Uansett hvem som får de ulike oppdragene i utbyggingene, betyr dette store jobber for mange lokale bedrifter de neste årene. Tor-Arne Gransjøen


Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i Helgeland Smolt AS.Eierne vil lokalt

Og la det ikke være noen tvil. En «stor kontrakt» med Helgeland Smolt – dét betyr nettopp det: stor.

- I Sundsfjord begynner vi nå i januar utbygging av en ny avdeling som er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner. Samtidig utreder vi akkurat nå mulighetene for å gjøre samme utbygging av anlegget vårt i Reppen i Rødøy – der er investeringen ikke kalkulert, men vil trolig ligge i området 220-250 millioner kroner, opplyser Tor-Arne.

- Uansett hvem som får de ulike oppdragene i utbyggingene, betyr dette store jobber for mange lokale bedrifter de neste årene. Jeg vil si vi er heldige – vi har eiere som er villig til å bruke mange hundre millioner kroner i å øke produksjonskapasiteten vår. Og, de ønsker at dette skal dryppe på det lokale næringslivet og verdiskapingen i denne regionen.


Større krever større

Tid for fakta-påfyll: siden 2010 har Gildeskål-bedriften Helgeland Smolt AS økt sine driftsinntekter fra 32 til 270 millioner kroner, og i årets budsjett passeres 300. Anlegget i Sundsfjord er om- og utbygget i flere trinn, senest stod en ny RAS-avdeling (RAS = lukket smoltanlegg på land, med resirkulert vann) ferdig i fjor vår. Mens i Reppen i Rødøy, der ble 13.000 kvadratmeter med nytt smoltanlegg offisielt åpnet høsten 2017. I dag produserer de to anleggene 3.500 tonn smolt i året, men har tillatelser fra myndighetene til langt mer – 4.000 tonn i Reppen alene, og 3.000 tonn i Sundsfjord.

- Det er dette vi skal utnytte med å bygge i Sundsfjord, og med en planlagt utbygging i Reppen. Kundene våre etterspør større smolt enn før, og skal vi kunne levere, må vi ha langt større anleggsmasse, forklarer Tor-Arne.


De kan trygt si de har trygge jobber i en hardsatsende virksomhet! Her ser vi driftsteknikerne Inger Johanne Sleipnes og Geir Arne Hagevik på jobb hos Helgeland Smolt i Reppen.


50 mill. fra eierne

Som altså starter bygging av nye 4.700 kvadratmeter i Sundsfjord – i forlengelsen av utbyggingen fra i fjor. 4 adskilte RAS-avdelinger, pluss fôrlager og tekniske rom. Neste vår vil Helgeland Smolt dermed ha om lag 29.000 kubikkmeter kar-volum. Og planlegger det samme i Reppen som i Sundsfjord – se perspektivskissen helt øverst i denne artikkelen. Der tenkes fjæra i Reppasjøen fylt ut med om lag 40.000 kubikkmeter steinmasser, og et nytt bygg knyttet til dagens med en korridor i luften over fylkesveien.

- I finansieringen av den første utbyggingen, i Sundsfjord, gikk eierne våre før jul inn med 50 millioner kroner i ny egenkapital. Sammen med banklån og annen egenkapital skal dette dekke investeringen, opplyser Helgeland Smolt-sjefen.

Det sterkt voksende selskapet eies av sine kunder, nemlig Nova Sea (73,6 prosent), Lovundlaks (16,4), Gildeskål Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding (5).

 

Helgeland Smolt AS er det fusjonerte selskapet etter sammenslåing av Sundsfjord Smolt AS i Gildeskål (etablert 2007) og Helgeland Smolt AS i Rødøy (etablert 2012). Bedriften har i overkant av 35 ansatte i Sundsfjord og Reppen, og siden 2008 er det investert over 600 millioner kroner i bygging og utbygging av smoltproduksjonen i de to lokasjonene. Tor-Arne Gransjøen er daglig leder, mens styreleder er Tom Erik Aasjord, som også er daglig leder i Nova Sea AS.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

934 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page