top of page

Setter sikkerhet over profitt

Tallene er en meget hyggelig bekreftelse. På at det jobbes meget godt med sikkerhetskulturen i Halsas hjørnesteinsbedrift.


Det er nesten så de vil rope det litt i stillhet, de ansatte hos Cargill. For hva hvis man feirer med kake og tale og Ny Næring-oppslag, og så kommer plutselig skuldrene litt for langt ned, slik at den hyggelige statistikken revner? Men, hallo:

- Det er klart vi er stolte! smiler Kjetil Aag Bårdsen.

Han er EHS spesialist i fôrfabrikken til Cargill på Halsa, og den som holder trådene samlet i bedriftens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

- Men, vi er opptatt av at dette ikke må bli en hvilepute, så vi må fortsette med samme fokus. Feiring med kake får vente til vi passerer 2.000 dager, utpå seinsommeren!


Vi passer på hverandre og viser omsorg. Og hvis vi er usikker på om arbeidet som pågår er trygt, så sier vi fra og stopper arbeidet. Kjetil Aag Bårdsen


Sikkerhet er viktigere

For sjekk disse tallene! Onsdag 1. februar passerte prosessindustribedriften 1.796 arbeidsdager uten fraværsskade!

- Og skaden den gangen oppstod ved innleie av entreprenør. For våre egne ansatte passerte vi 1. februar 2.765 dager uten én eneste fraværsskade, sier fabrikksjef Herulf Olsen fornøyd.

Og for deg som er usikker: dette er mye. Alle typer industriell produksjon medfører en viss risiko for skader på personell, og selv om helse, miljø og sikkerhet gjerne er tema 1 i alle møter, er Cargill-tallene en mer enn brukbar prestasjon.

- Det dreier seg om at vi setter sikkerhet over profitt, fastslår Kjetil.

- Vi passer på hverandre og viser omsorg. Og hvis vi er usikker på om arbeidet som pågår er trygt, så sier vi fra og stopper arbeidet. Så retter vi opp og lager en bedre plan, før vi fortsetter.

Sola skinner på Halsas hjørnesteinsbedrift – den ene av Cargills tre viktige laksefôr-fabrikker i Norge. De ansatte presterer ikke bare imponerende produksjon, men også imponerende måltall i sikkerhetsarbeidet. Fra venstre hovedverneombud Nils Nilsen, vedlikeholdsleder June Nesblom, prosessoperatør Sander Sjøteig, EHS-spesialist Kjetil Aag Bårdsen, produksjonsleder Eirik Pedersen, fabrikksjef Herulf Olsen og prosessoperatør Veronika Skjellstad.


- Bedre, sier Erik

Hjørnesteinsbedriften på Halsa har hatt en spennende utvikling i investeringer og ansettelser, siden amerikanske Cargill overtok eierskapet i EWOS for noen år siden. Og var man skjerpet før, er egenkravet strammet enda noen omdreininger. Høy kvalitet, fortsatt vekst, systematisk sikkerhetsarbeid.

- Holdningen der vi tenker oss om før vi setter i gang et arbeid – dette er nok annerledes og bedre enn tidligere år, mener produksjonssjef Eirik Pedersen – han har jobbet i fabrikken på hjemstedet helt siden 1995.

- Vi er like spent hvert år når høysesongen kommer på sommeren, og vi tar inn mange nye folk. Vil det skje skader eller tilløp til hendelser? Men nei, heldigvis ikke, og det er fordi de erfarne passer på og tar vare på de som kommer inn, mener fabrikksjef Herulf Olsen – det er seks år siden han overtok sjefsstolen.


Stolt av de ansatte

Kjetil Aag Bårdsen (38) har jobbet i prosessindustri i regionen i 20 år – hos blant andre REC Wafer og Norwegian Crystals. Nå er han klar på at det er de ansatte som skal ha heder for Cargill-tallene.

- Resultatene vi oppnår – dette er de ansattes fortjeneste. Det er de som er der ute, tenker sikkerhet, bruker erfaringen sin, kompetansen sin. De viser stor respekt og forpliktelse til systemet rundt sikkerhet, og med det skaper de en god kultur og tar vare på hverandre.

- Så bidrar ledelsen med at det snakkes sikkerhet på hvert eneste morramøte, at vi har systemer som fanger opp alle tilløp til hendelser, og at det lages handlingsplaner slik at hendelser ikke gjentar seg.

Nils Nilsen er hovedverneombud i fôrfabrikken. Altså har han en tydelig rolle i vernearbeidet, deltar under vernerunder, er sentral i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og er med i rapporteringen når sikkerhetshendelser oppstår.


Dette er de ansattes fortjeneste. Det er de som er der ute, tenker sikkerhet, bruker erfaringen sin, kompetansen sin-. Kjetil Aag Bårdsen


Å unngå sele

- Jeg kan nok være litt kranglefant overfor ledelsen, ja, smiler Nils, som selv er mekaniker i vedlikeholdsavdelingen, under vedlikeholdsleder June Nesblom.

- At vi lager systemer som gjør det trygt å utføre vedlikeholdsarbeid. Og at vi innretter oss slik at vi oftest mulig slipper å henge i sikkerhetssele – heller lager gode og permanente systemer der vi unngår også sikkerhetsutstyr. En del utstyr står slik til at det kan være vanskelig å unngå å måtte bruke fallsikring, men vi jobber for å ha gode løsninger på arbeid som skal utføres ofte, mener Nils.

I en årrekke var han innleid gjennom eget firma til Halsa-fabrikken, men er fast ansatt mekaniker her siden november 2018.

- Vi må tilrettelegge for at operatørenes arbeid kan gjøres sikrest mulig, og jeg er glad for at vi i mange år nå, har hatt sterkt fokus på sikkerhet.


Kjetil Aag Bårdsen er EHS spesialist hos Cargill på Halsa.

Viktig formaning

Vi gratulerer altså Cargill Halsa med imponerende tall på produksjonsdager uten skader. Men sjefen har en påminnelse:

- Vi planla en markering og en artikkel her i bladet for noen år siden, på et tidspunkt da vi nærmet oss 1.000 dager uten skadefravær. Bare noen dager før milepælen ble nådd, oppstod det en skade!

- Så, vi er forsiktig med å feire dette for mye, hehe. Og, vi har alltid med oss: ingen jobb haster så mye at den ikke skal utføres sikkert! understreker Herulf Olsen.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


327 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page