top of page

Skal synes mer

Veldig stor og veldig viktig, men likevel litt usynlig. Dette vil Statkraft Energi på Fykan gjøre noe med. I Ny Næring.


Den lokale Statkraft-ledelsen i Meløy ønsker å profilere bedre den store og viktige virksomheten som har utgangspunkt på Fykan ved Glomfjord. Nå innledes samarbeid med Ny Næring AS.- Vi må vise oss bedre fram. Virksomheten vår er veldig stor, og veldig viktig for Meløy-regionen!


Størst, størst

Fred-Inge Kristensen har sitt første år som kraftverkssjef for Statkraft Energi, fra kontoret på Fykan ved Glomfjord. Elektroingeniøren overtok jobben etter Karl Svein Thorrud høsten 2019, etter å ha leder Bilfinger i industriparken siden januar 2017. Nå har han sørget for at Statkrafts meget betydelige virksomhet i Meløy skal vises fram gjennom profilering fra Ny Næring AS, blant annet gjennom bladet du nå leser.

- Svartisen kraftverk er ett av de største i landet, og det vi produserer er på en måte grunnleggende for det meste av annen produksjon i Glomfjord. Og, Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Så det er klart vi skal vise oss mer fram!


Sterkt fagmiljø

Meløys over 100 års stolte historie som industrikommune begynte på Fykan, der den voldsomme fossen ble temmet for kraftproduksjon. Og da Staten overtok det nye kraftverket, ble det bygget et lokalsamfunn, på samme måten som Norsk Hydro fortsatte etter sin etablering etter den andre verdenskrigen. I nyere tid i Meløy er Statkraft kjent for den enorme Storglomfjordutbyggingen, som ble sluttført midt på 1990-tallet. Den som blant annet gjorde Storglomvatn til Nord-Europas største vannkraftmagasin, med kapasitet på svimlende 3,5 milliarder kubikkmeter vann. Etter utbyggingen forpliktet konsernet seg til å opprettholde 32 arbeidsplasser på Fykan, der kraftverksgruppa i dag har selskap av to andre avsnitt – disse leverer tjenester internt i Statkraft, både nasjonalt og internasjonalt.

- Til disse tjenestene har vi behov for ansatte som har meget høy kompetanse og spesialisert utdannelse. Vi har altså et meget sterkt faglig miljø. Men, dette har til nå vært litt ‘usynlig’ for folk flest. Dét ønsker vi å gjøre noe med! smiler Fred Inge.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


224 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page