top of page

Smil til 1.000

De bredeste smilene på dette bildet har en grunn, skal du vite! Grunnen er det som står på plakaten, og det som står på plakaten, dét er det viktigste av alt, for Cargill på Halsa.


- Folkene våre er jevnt over forsiktig, og de er raske til å påpeke ting som kan være risikofullt på jobb, slik at det kan utbedres! roser Herulf Olsen.

Fabrikksjefen for laksefôr-produksjonen på Halsa er strålende fornøyd i denne samtalen med Ny Næring. Ingenting er nemlig viktigere enn sikkerhet – at de ansatte kommer trygt hjem fra jobb hver dag. Så, da smiler han med god grunn når han gir oss nyheten på plakaten på bildet:

Staben i fôrfabrikken på Halsa passerte på slutten av fjoråret en hyggelig milepæl – en sammenhengende rekke av 1.000 dager uten fraværsskader på fabrikkområdet! Her har vi samlet viktige folk til smilende bilde nå i januar, og med plakat på dag 1.045. Fra venstre fabrikksjef Herulf Olsen, Stein Wictor Birkelund, Natalia Vatsvåg, Brynjulf Torset (hovedverneombud), Nils Nilsen (hovedtillitsvalgt) og Veronika Skjelstad. Foto: prikkenoverien

Og 2.000!

- 1.000 dager uten fraværsskader på vårt område!

Og strengt tatt er Ny Næring litt i bakevja, som man kan se på bildet, for der er tallet allerede 1.045. Men nyheten er likevel knallgod, når den ikke før er blitt fortalt! Men, det var altså allerede på slutten av fjoråret at milepælen ble passert, slik at antall dager nå er godt over 1.050.

- Og ikke nok med dét: for vår egen del passerte Cargill-staben alene hele 2.000 dager uten fraværsskader, nå i romjula!

Så litt om grunnen til at dette er spesielt gledelig nå, og til at Herulf & Co. er forsiktig med å feire for hardt og høylydt:


Hendelsen sitter i

- Vi hadde en stygg hendelse her i mars 2018. Da fikk en ansatt hos en innleid kontraktør en alvorlig klem-skade og var lenge sykemeldt. Den hendelsen sitter i oss ennå. Da det skjedde, var vi nesten i mål med 1.000 dager uten skader, jeg tror vi var på 968 dager, forklarer Herulf.

- Så, klok av skade vet vi hvor raskt ting kan snu, og derfor er vi litt forsiktig med å rope for høyt om dette nå. Men det er selvsagt mye mer positivt å være på et slikt sted, istedenfor å gå og bekymre seg for noen som er innlagt på sykehus etter skade – for dér har vi vært!

- Og veldig hyggelig at Ny Næring gjør en liten markering! smiler han.

Under de nylige juletallerken-arrangementene, selvfølgelig koronatilpasset, ble det da også gjort stas på felles-prestasjonen, der staben fikk sjefens fortjente ros.


Folkene våre er jevnt over forsiktig, og de er raske til å påpeke ting som kan være risikofullt på jobb, slik at det kan utbedres! Herulf Olsen


Fabrikk i fugleperspektiv. Svært lyse framtidsutsikter for Halsas hjørnestein på Forøya, den som nå eies av amerikanske Cargill. Foto: Edmund Ulsnæs


Kan aldri stoppe

Alle skader er alvorlig, og målet er alltid 0 skader. Sier fabrikksjefen, og krever eieren, som er amerikanske Cargill. Derfor jobber staben hardt med å eliminere alt som i neste omgang kan gi tilløp til hendelser og i verste fall skader. Selvsagt er det aller mest alvorlig når en skade gir fravær, men Herulf & Co. forsøker å behandle alt med samme alvor, enten det nå er en rift i en finger eller at en rist ligger skjevt slik at noen får overtråkk.

- Dette er en prosess som aldri kan stoppe, og nå er målet helt klart nye 1.000 dager uten skader! sier Herulf Olsen


På denne tiden i fjor hedret bladet Ny Næring Cargill Halsa som vår Månedens Bedrift. Da hadde vanskelige år blitt snudd til optimisme og ny vekst.

 

Tekst: Edmund Ulsnæs223 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page