top of page

Større smolt, nye anlegg

Kundene vil ha større smolt, og derfor øker snittvekta raskt på smolten fra Helgeland Smolt. Men, dermed må bedriften også om lag doble bygningsmassen sin de neste årene.


- Du må ikke skrive at ting er vedtatt – dette er planer, understreker daglig leder Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt. Med denne presiseringen i bakhodet, intervjuer Ny Næring han som også må kunne kalles eiernes utviklingssjef. For helt siden selskapet ble etablert som Nova Smolt AS i 2007, har Halsa-mannen hatt stor frihet og tillit fra hovedeier Nova Sea AS og de andre. Altså til å foreslå og forvalte den ene store utbyggingen etter den andre. - Men ja, vi planlegger og forbereder flere utbygginger. Vi trenger mer produksjonskapasitet, hele tiden. Og med utbygging snakker jeg ikke om utvidelsen som nå er i gang i Sundsfjord, eller den som kan bli startet i Reppen i høst. - Disse to er bare trinn i den trappa vi er på vei opp, fastslår han. Flere for utvikling, samtidig Tor-Arne letter litt på sløret i dette intervjuet. For sånn til vanlig er det verken ønskelig eller mulig for ham å dele alle planer bedriften har – den som nå er blitt den nest største private og lokalt-eide i Gildeskål. Og forresten også helt i toppsjiktet hvis Meløy, Rødøy og Lurøy regnes med. - Nei, det har ingen hensikt å snakke om alt, og hele tiden. For, som jeg også fortalte styret mitt i høst – det er viktig å innse at en utbygging tar veldig lang tid å realisere, på grunn av tiden det tar med ulike godkjenninger i det offentlige. Derfor må vi også kjøre flere prosesser parallelt med hverandre. Da oppstår det hele tiden ting som gjør at planer må endres eller forskyves. Fra før vet vi at det første produksjonsanlegget stod ferdig i Sundsfjord i 2010, og er bygget ut i flere etapper siden da. Og vi vet at et splitter nytt smoltanlegg stod ferdig i Reppen i 2017. I denne artikkelen snakker Tor-Arne mer om hva som kommer, og hva som tenkes.


Utbygging 1: i tillegg til nye anlegg, bygge ut eksisterende. I Reppen kan byggestart bli i høst, med veioverbygg og utfylling av fjæra. Illustrasjon: BOARCH Arkitekter.

Utbygging 2: i tillegg til nye anlegg, bygge ut eksisterende. I Sundsfjord har Moldjord Bygg og Anlegg jobbet siden januar, og stålbygg skal nå reises av Finneid Sveiseverksted.

Mer Rødøy, og Meløy - Utgangspunktet er at eierne våre øker sin produksjon i sjøanleggene, ved at de har kjøpt seg vekst. Derfor ønsker de at vi skal levere både mer og større smolt. I dag leverer vi en gjennomsnittsvekt på 220 gram, men snittvekta stiger og stiger. Hvis vi skal doble gjennomsnittsvekten, må vi omtrent doble anleggsmassen vår, også, forklarer han. Så da eierne ved årsskiftet la 50 millioner kroner på bordet for å sikre årets 200-millionerutbygging i Sundsfjord, var det bare en liten etappe i det lange løpet. - Vi planlegger nå en utbygging innerst i Værangfjorden, nært Jektvik, og fikk i forrige uke NVEs klarsignal til å hente vann fra Blokvatnet i Rødøy. Dermed søker vi nå til Statsforvalteren i Nordland om oppdrettskonsesjon, opplyser han. - I Kilvika, innerst i Nordfjorden i Meløy, har vi fått Mattilsynets godkjenning, men der er vannsituasjonen fortsatt uavklart. Skulle det bli en utbygging i Kilvika, snakker vi om en investering på mellom 700 millioner og 1 milliard. Da må absolutt alt være bombesikkert først, og der er vi ikke pr. i dag.


Skulle det bli utbygging i Kilvika, snakker vi om en investering på mellom 700 millioner og 1 milliard. Da må absolutt alt være bombesikkert først. Tor-Arne Gransjøen

Masser fra Rødøy-øy Allerede tilrettelagt for stort prosjekt, dét er Sundsfjord. Helgeland Smolt har lenge hatt opsjon på å kjøpe nye 35 dekar fra Gildeskål kommune, ved siden av dagens produksjonsanlegg. Så kom nyheten rett før helgen, om at flere aktører i samarbeid vil etablere hydrogenproduksjon i Sundsfjord. Altså i en form for samlokalisering med Helgeland Smolt. I produksjon av hydrogen frigis store mengder oksygen – noe for eksempel et smoltanlegg trenger store mengder av. Vi venter spent på mer nytt fra Gasnor, Sogn og Fjordane Energi og Sjøfossen Næringsutvikling. - Som du vet har vi allerede startet en utbygging til om lag 200 millioner kroner i Sundsfjord. Neste i løypa for oss ligger an til å bli en utbygging som er om lag like stor i Reppen, med oppstart i høst, fortsetter Tor-Arne. Reppen: du ser den flotte illustrasjonen i denne artikkelen. Helgeland Smolt vil bygge seg over fylkesveien og fylle ut med 40.000 kubikkmeter steinmasser i Reppasjøen. - Her skal vi hente sprengningsmassene utenfor oss, på Lille Indre Rosøya ved Rødøy, der Kjell Lorentsens nå har fått alle tillatelser til å bygge et landbasert oppdrettsanlegg. Eierne vil skape, lokalt Helgeland Smolt har 38 ansatte ved sine sålangt 2 produksjonsanlegg. Et nytt produksjonsanlegg vil umiddelbart gi om lag 20 nye. De senere år er virksomheten også en sterk bidragsyter til det lokale og regionale næringslivet – eksempler er Halsa Bygg, Polarplast, Halsa Sveiseverksted, Moldjord Bygg og Anlegg og Ørnes Blikk - alle har utført store oppdrag i ulike smolt-utbygginger. - Vi ønsker å benytte lokale leverandører når vi kan. Dette dreier seg også om at lokale aktører kan øke sin kompetanse på å bygge og vedlikeholde den typen anlegg som vi driver. - Men jeg tenker også at regionen vår generelt kan være fornøyd med at Helgeland Smolt har eiere som også tenker slik – at det er riktig og viktig å bidra til verdiskaping rundt oss.- Vi ønsker å benytte lokale leverandører når vi kan. Dette dreier seg også om at lokale aktører kan øke sin kompetanse på å bygge og vedlikeholde den typen anlegg som vi driver. Tor Arne GransjøenHåper for Nordland Tor-Arne er også med å ha et lag rundt med seg i Helgeland Smolt som jobber veldig godt med utviklingsprosjekter. - Men…..skal det bare fortsette? - Det er umulig å spå hva som skjer videre. Næringen har hatt noen veldig gode år, der det på grunn av kronisk underproduksjon har vært veldig høye priser på laks. Derfor kommer det nå opp en hel haug med prosjekter, mye er landbasert. Men mye av dette er ikke i Norge - heller USA og Kina, og nærmere de store sluttmarkedene enn vi er, forklarer han. - Jeg håper for Nordland sin del at det åpnes for mer vekst. I dag er arealer en flaskehals, og vi har luseproblematikken, men vi må håpe at dette finner sin løsning. Det vi vet, er at verdens befolkning øker, og må ha mat, og norsk laks er bærekraftig produsert, og svært etterspurt.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


172 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page