top of page

Steinbra samarbeid – masse utvikling

To viktige Halsa-bedrifter sørger for utbygging hos begge. Samarbeider om bruken av store steinmasser!


Kortreist, verdifullt: da Sørheim Holding på Halsa hadde over 20.000 kubikkmeter løsmasser å tilby, snudde nabo Cargill seg raskt. Nå blir kortreist-steinmassene viktig i en investering på nær 40 millioner kroner hos fôrprodusenten. På fabrikkbildet er det bukta i forkant som skal fylles ut.


Nok en gang har ekspansjonen hos Sørheim Holding tilrettelagt for ekspansjon hos andre viktige bedrifter på Halsa. Denne gangen Cargills fôrfabrikk.

- Den nye fyllinga som kommer der nede, blir på nesten 4.000 kvadratmeter, og kravet til den er at den skal tåle i første omgang fire tanker som hver har volum på 800 kubikkmeter, forklarer Herulf Olsen.

- Slik rigger vi oss bedre for å kunne lagre flere oljetyper samtidig. Det er en rivende utvikling der kundene våre etterspør stadig nye tilsatsstoffer.Mer og nytt

Cargills fabrikksjef skuer ut over den lille bukta, den som ligger sør for dagens imponerende rekke av råvaresiloer. Nå skal også dette området fylles ut, for Cargill satser og ekspanderer på Forøya ved Halsa.

- Vi har også eiendom tilgjengelig oppover bakken der borte, men det mest effektive for oss er å ha ting samlet, på samme nivå som i dag. Den nye fyllinga gir oss nye muligheter for nye varetyper, nye råvarer og typer av olje til bruk i fiskefôret, opplyser han.

Cargill investerer flere titalls millioner kroner. I det som er innpå 20.000 kubikkmeter steinmasser,

deretter byggingen av den første av etter hvert 4 store og nye råvaretanker, og med tilhørende oppsamlingsbasseng, i tråd med nye myndighetskrav.

- Det er vurdert utfylling på kaisiden vår også, men der er det mye dypere, så der vil vi nok heller se på pæler og betongelementer for å utvide.

- På denne siden er det grunt og enkelt, og på sikt skal vi fylle ut enda mer, opplyser Herulf.


Cargill tenkte fort

Det var altså i sommer at lyse hoder nok en gang tenkte smart og sammen, til fordel for flere på Halsa. For: Sørheim Holding og Meløy Notbøteri bygger kraftig om og ut på et annet industriområde, nemlig Sørheimbrygga, som ekspanderer utover Æsøyneset. Her har entreprenør John Kildal & Sønner sprengt ut noe sånt som 20.000 kubikkmeter løse steinmasser, og siden entreprenøren liker å følge med i timen, visste man om Cargills behov. Interessert?

- Så da ble det litt armer og bein for å få dette på plass i sommer, smiler Herulf.

- Vi var allerede i gang med prosessen for å få godkjent utbygging, så da gav vi full gass, og heldigvis tenkte ledelsen vår raskt, slik at det ble kastet litt om på rekkefølgen i prosjektene det jobbes med for tiden.

Dermed går lastebilene i skytteltrafikk. Fra et spennende og voksende Sørheimbrygga til et spennende og voksende Cargill.


Vi har også eiendom tilgjengelig oppover bakken der borte, men det mest effektive for oss er å ha ting samlet, på samme nivå som i dag. Den nye fyllinga gir oss nye muligheter fornye varetyper. - Herulf Olsen

Har gjort det før

- Slik har vi tenkt helt siden Pallefabrikken ble bygget på steinmasser fra oss rundt 2002, og i samme periode ble det fylt ut i Æsvika (der Torrissens selskap Romar leier ut til Aminor, red. anm.), forteller daglig leder Egil Sørheim i Sørheim Holding AS.

I alt er det trolig tatt ut noe sånt som 45.000 kubikkmeter steinmasse fra hans voksende industriområde, og fraktet til andre bedrifter på Halsa, og i år også til Mesta sin jobb med gang- og sykkelvei gjennom sentrum.Og: i en mengde private fyllinger og plener på Halsa, samt Sørheims egen og nye parkeringsplass fra i høst.

- For meg er jo det viktigste å få massene ut, slik at vi kan utvide industriområdet. Da er det selvsagt lurt at vi kan dra veksler på hverandre, slik at dette er til nytte for flere i næringslivet, mener Egil.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page