top of page

Stiftet, og ett skritt videre

Så er det viktige nettverket etablert, og har fått egen styringsgruppe. Hårete mål for utvikling av Halsa sentrum.


- Vi har unike muligheter til å få til et aktivt sentrum og mer liv og røre på Halsa. Men, da må vi jobbe i lag, ta de større løftene i lag. Dét kan vi få til nå!

Dette sier Kåre Kildal. Vi kjenner ham fra Halsa Bygg AS og Halsa Boligbygg AS, selskapene han eier og leder sammen med broren Bjørn. Nå kan vi også presentere ham som den ene av tre i en helt ny styringsgruppe.

- Nå har vi stiftet bedriftsnettverket for Halsa, som blir svært viktig for å få til den spennende utviklingen vi ser for oss, sier Kåre – han har Eirik Pedersen og Helge Halsos med seg i nettverkets nyoppnevnte styringsgruppe.


God deltakelse på stiftelsesmøte i forrige uke, og dermed er Halsa sitt eget bedriftsnettverk etablert. Næringslivet, grendelaget og bygdas innbyggere har spennende mål for å utvikle tettstedet, og nå har disse tre fått et viktig ansvar. Helge Halsos (f.v.), Eirik Pedersen og Kåre Kildal utgjør nemlig styringsgruppa for det nye nettverket.


Lang ønskeliste

Straks mer prat, men først kjapp bakgrunn. Etter lokale tanker, idéer og ønsker siden 2014, gav Meløy Utvikling KF for to år siden 50.000 kroner til forprosjekt: hvordan utvikle Halsa sentrum videre? Og, hva med å etablere et bedriftsnettverk? I år har Meløy gitt nye 300.000 kroner - for å ta arbeidet videre. Det skal signeres samarbeidsavtaler med bedriftene, og med en egeninnsats beregnet til det samme, 300.000,-, skal man komme videre fra idéer til gjennomføring.

- Undersøkelser som er gjort, viser at folk ønsker seg kafé, frisør, et kontorfellesskap, sykkelsti til Æsøya, mer tilbud for barn og unge, treningssenter, småbåthavn på sørsiden av fylkesveien, mer turisme…..listen er lang, fortalte Kåre under et tidligere møte der Ny Næring var tilstede.


En spennende mulighet er at Halsa kan overta overfarten for passasjerer til og fra Engenbreen. Dette kan gi økte inntekter for handelsbedriftene her. Kåre Kildal

Sterke Halsa

Halsa-regionen har et sterkt, privat næringsliv. I styringsgruppas kartlegging stopper lista på 31 virksomheter, nær 290 arbeidsplasser og nær 700 millioner kroner i omsetning – det siste tallet uten at hjørnesteinen Cargill er medregnet.

- Dere er de første i Meløy som gjør noe slikt, der også både grendelaget og andre foreninger, privatpersoner og bedrifter vil samarbeide for å utvikle stedet sammen – et utrolig bra initiativ som vi skal støtte videre! sa Stine Estensen i vår – hun var da daglig leder i Meløy Utvikling KF – nå tilknyttet kommuneadministrasjonen.

- Flott at dere har en god struktur på arbeidet så langt. Nå er det viktig å få på plass personer som tar et ansvar for fortsettelsen!


Arkitekt Unni Furfjord har opprinnelse på Halsa. Hun står bak skissene for framtid-Halsa.


På gløtt for båtskyss

…altså Kåre, Eirik og Helge, som nå skal konstituere seg - én av dem blir leder. Nær 20 personer deltok på stiftelsesmøtet for bedriftsnettverket i forrige uke, alle enig om langsiktige mål som: skape nye arbeidsplasser, øke inntektene i dagens bedrifter, øke bolyst og bremse fraflytting.

- En spennende mulighet er at Halsa kan overta overfarten for passasjerer til og fra Engenbreen. Både Meløy kommune og Engenbreen Skyss er positive, og vi tror at dagens ca. 10.000 besøkende kan øke ved å flytte til Halsa. Og, dette kan gi økte inntekter for handelsbedriftene her, mener Kåre Kildal.

- Men, det må være politisk vilje til dette, og det er mye arbeid som uansett gjenstår – blant annet trenger vi mange nye parkeringsplasser!


 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: prikkenoverien

468 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page