top of page

Store streik-konsekvenser

Dersom LO tar sine medlemmer ut i streik søndag morgen, vil konsekvensene bli store for noen av bedriftene i Glomfjord Industripark.

Glomfjord Industripark kan bli rammet av streik fra og med søndag 11. april.


– I dag er det fredag, og vi håper selvsagt at helgens forhandlinger mellom Landsorganisasjonen og Næringslivets hovedorganisasjon fører fram – at det ikke blir streik fra søndag, understreker Leif Kristiansen, avdelingsleder for Yara Glomfjords industriparkdrift. – Men dette er produksjonsbedrifter, så vi er selvsagt bekymret for situasjonen. Og vi har måttet planlegge ut fra at det faktisk blir streik. Konsekvensene blir store, for eksempel for smoltproduksjonen vår, opplyser han.

Store streik-konsekvenser Mowi i Glomfjord benytter nemlig store mengder temperert kjølevann fra Yaras syrefabrikk, i sin produksjon av laksesmolt. Ved streik må gjødselfabrikken kjøres ned, og tilførselen til Mowi stopper opp. – Vi vil for all del unngå at smolten får skader eller dør av dette, og at Mowi lider voldsomme økonomiske tap på grunn av situasjonen. Så dermed har vi fått rom for å bruke 4 døgn til en eventuell nedkjøring av fabrikkene, slik at Mowi klarer å tilpasse produksjonsprogrammet sitt på en kontrollert måte, forklarer Leif. Virksomheten som i særdeleshet også vil tape stort og økonomisk, er naturlig nok den døgnkontinuerlige gjødselproduksjonen til Yara Glomfjord. Den største fabrikken i Norge, Yara Porsgrunn, rammes på samme måte ved en streik, altså at ansatte tas ut i det såkalte første uttak av LO-organiserte.


Rammes mest Direkte og indirekte rammes en god del av de 15-20 virksomhetene i Glomfjord Industripark av en stans i fabrikkene. – Så er det jo det som har aller tettest og omfattende leveranser til oss som rammes hardest. Eksempler er SINTEF Norlab, som da vil miste en hoveddel av sine oppdrag. Og dessuten Meløy BedriftsService, som vil komme i om lag samme situasjon. For enkelte bedrifter blir konsekvensene relativt små. – Når det gjelder Bilfinger, så ser vi i Yara på om det er noen av vedlikeholdsoppdragene som er planlagt i revisjonsstansen i vår, som kan framskyndes. Ikke de store jobbene, men kanskje de som har mer begrenset varighet.


Leif Kristiansen


Men skal levere Det er altså søndag morgen klokka 07.00 at LO-medlemmer i hele landet tas ut i streik. Hvis da ikke forhandlingene fører fram senest ved midnatt natt til søndag, eller at forhandlingene forlenges. Når streik eventuelt er et faktum vil som nevnt nedkjøring av Yara’s fabrikker skje kontrollert for å gi Mowi anledning til på en forsvarlig måte å regulere ned temperaturen til sitt settefisk- og smoltanlegg.

Men Yaras driftsavdeling for industriparken forplikter seg likevel til å levere mange av sine faste og viktige tjenester, forsikrer Leif. – Kjølevann og avløp, el-kraft, leveranse av damp, beredskap og adgangskontroll – dette er tjenester vi opprettholder til de andre bedriftene i Industriparken selv om det skulle bli streik hos Yara Glomfjord.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page