top of page

Stort, men smått

På Kjelling i Gildeskål utføres nå en stor jobb i svær natur, og av en rekke leverandører som ledes av Moldjord Bygg og Anlegg. Men for oppdragsgiver Nordlandsnett er stor-jobben bare del 1 av 3…


Fire kilometer unna allfarvei, og som i alt arbeid med kraftforsyning - det er digert. Men ikke digrere enn at arbeidet bare er en liten del av noe langt større. Her, en drøy kilometer unna Beiarn-grensen, kanskje 50 meter over fjorden og i en tydelig utsprengt tomt ikke langt fra kommuneveien: travel aktivitet i støyping av ringmur og banketter, mellom solide forskallinger. - Det har vært bra trøkk i støypinga disse tre ukene etter påske, ja. Vi har ni mann her som har det travelt fram til 13. mai, når betongelementene til bygget kommer! forteller Øyvind Vollnes Johansen. Moldjord Bygg og Anleggs mann er anleggsleder for det som er i ferd med å bli et 400 kvadratmeter stort transformatorhus her på høyden. Vi knipser ham i typisk kraftforsyning-landskap sammen med Trond Storjord fra byggherre Nordlandsnett.

Til venstre en ung og lærevillig anleggsleder hos Moldjord Bygg og Anlegg, til høyre en erfaren kraftutbygger hos Nordlandsnett. Øyvind Johansen og Trond Storjord.

Ung med stort ansvar - Dette er den ene delen av tre delprosjekter, i byggingen av ny 132-kilovoltlinje fra Hopen ved Tverlandet, til Sundsfjord. Investeringen her på Kjelling er om lag 50 millioner kroner – mens kostnaden på hele traséen blir nær 300 millioner kroner, opplyser Trond. Vi kommer tilbake til dette. Først litt mer om Øyvind (31), som er sentral i et 15-millionersoppdrag for Moldjord, med stort ansvar for store verdier etter relativ kort fartstid. - Jeg kom til bedriften med ingeniørutdanning for 3 år siden, men uten praktisk erfaring - jeg har aldri vært tømrer eller betongarbeider. Og etter mange prosjekter er det fortsatt ikke sånn at jeg opplever å ha gjort det samme før – jobbene er veldig ulike, innrømmer han. - Men, jeg synes det går bra – jeg lærer fra basene, og samarbeider med dem, og så hjelper jeg dem med å planlegge framdriften på byggeplassene, sier Øyvind, som er oppvokst i Lofoten og har besteforeldre i Glomfjord.

Ytterst i Beiarfjorden, nær Kjellingsundet og Kjellingsundbra, pågår det i vår og sommer en anleggsjobb til over 50 millioner kroner. Nordlandsnett og Moldjord Bygg og Anlegg er de sentrale aktørene.


Krafta skal ut Vi befinner oss altså i ulendt terreng akkurat der hvor høyspentlinjene krysser over fjorden til Middagshaugen, forbi Skålsvika og mot Nygårdsjøen. Kraftutbygging er heftige saker, og selv om vi er her for å dokumentere et nokså stort anleggsprosjekt for Moldjord Bygg og Anlegg, er det altså ‘bare’ en del av noe langt større for Trond Storjord. - Men det er likevel veldig viktig, fastslår han. - Salten Kraftsamband etablerer nemlig kraftverk i Breivik i Beiarn, og da må kapasiteten forbedres for å få transportert krafta ut. Men, dette vil også gi sikrere kraftforsyning for Nordre Gildeskål og øyene, og innover mot Beiarn. I tillegg har man i tankene at Saura ved Nygårdsjøen er tenkt bygget ut som industriområde, forklarer Trond, som altså er prosjektleder hos Nordlandsnett. Som igjen eier og driver det regionale kraftnettet fra Sørfold til Rana. Trond nevnte tre delprosjekter: det første er ny 132-kilovoltslinje fra Hopen til Saltstraumen, der han regner med innvilget konsesjon senere i år. Del 2 er trasévalget fra Saltstraumen og forbi Nygårdsjøen retning Sundsfjord, som tar lengre tid å avklare.Vi har bygget flere slike transformatorhus tidligere, for eksempel i Kilvika, men det spesielle nå er at vi er totalentreprenør. Kåre Eggesvik

Har det travelt - Som totalprosjekt har dette vært planlagt helt siden 2011. Nå kommer transformatorhuset her på Kjelling først. Området her har den desidert laveste overføringskapasiteten i regionalnettet, så dette er viktig. Det skal også legges en sjøkabel herfra, den blir cirka 9 kilometer lang, opplyser han. I dag er Ny Næring til stede når Trond samler byggeleder, prosjektledere og anleggsleder til sitt jevnlige byggemøte. Vi får høre at grunnarbeidene og veibyggingen begynte i september, og mens en rekke leverandører er inne i prosjektet, er det nettopp Moldjord Bygg og Anlegg som leder an som totalentreprenør, og skal ha bygget ferdig kommende tidlig-høst. - Vi har bygget flere slike transformatorhus tidligere, for eksempel i Kilvika, men det spesielle nå er at vi er totalentreprenør, opplyser prosjektleder for Moldjord, Kåre Eggesvik. For Nordlandsnett sin del er det viktig å få nybygget, sjøkabel og alle installasjoner i drift til Salten Kraftsamband skal produsere og levere sin ‘vårkraft’ i 2021. Forsinkelser i levering av sjøkabel gjør at Trond Storjord har mars neste år som forventet driftsstart.


Tidligere Meløy Energi-mann Trond Storjord er sentral i byggemøtene når det skal bygges et 400 kvadratmeter stort transformatorhus ved kjelling i Gildeskål: fra venstre Trond, Øyvind V. Johansen, Kristian Dahle fra Nygårdsjøen-entreprenør Enkon AS, og Gunnar Ueland.


Mange utfordringer Før dette venter utfordringer både vår, sommer og høst dette året. - Transporten hit blir krevende, ja, fastslår Trond og Kåre. - Transformatoren som skal hit, veier 60 tonn, og så er det betongelementer og mobilkran. Med de dårlige veiene og mange svingene som er her – spesielt ‘Stabburssvingen’ på nesten 90 grader….dette gjør prosjektet både mer komplisert og mer kostbart, vedgår de. Korona-restriksjonene har også utfordret. Den polske arbeidsstokken har ikke kunnet reise hjem siden mars, slik at når sommerferien kommer, blir de trolig borte en måned lengre enn normalt. - Og siden de ønsker å jobbe mest mulig mens de først er her, må vi begrense dem litt, for byggherren har sterk fokus på helse- miljø og sikkerhet, forsikrer Trond Storjord.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

148 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page