top of page

Tallene som gir hodebry

Stor aktivitet og store investeringer, i mange bransjer – dette er Meløy i 2022. Men, her er tallene tallene som kan bremse mange bedriftslederes utviklingsplaner.


- Tallene vi har hentet inn er basert på realistiske planer for satsinger i bedriftene. Meløy har behov for over 400 nye arbeidstakere de neste årene, avslører Bjørn Sleipnes (t.v.) og Stein Gaute Endal.


- Vi er ikke bare et sted, vi er et livsstil-sted!

Vi er invitert til presentasjonen av en helt spesiell undersøkelse, og det er daglig leder Liz Rekve i Meløy Næringsforum (MNF) som innleder.

- Nå må hele Meløy ta tenning på denne utfordringen, og se at det er spennende å få folk til å flytte hit! Hadde dette vært i Lofoten, hadde de sagt: «Null problem, dette fikser vi!», fortsetter hun.


- Nå må hele Meløy ta tenning på denne utfordringen! understreker daglig leder Liz Rekve i Meløy Næringsforum. Her blir hun fotografert sammen med sin styreleder Pål Einar Olsen, av Avisa Nordlands Johan Votvik.


Tallet er 455

Presentasjonen, det er av Tallene. De som nå er hentet inn og systematisert av Bjørn Sleipnes og Stein Gaute Endal – på oppdrag fra Meløy kommune og MNF. Tallene som forteller med stor tydelighet det som blir de neste årenes store utfordring:

- Vi har hatt kontakt med i alt 120 bedrifter som i dag har 1.034 ansatte i heltidsstillinger og 150 i deltidsstillinger. De har gitt oss tallene på hvor mange nye ansatte de trenger de neste 1-4 månedene, og på lengre sikt – de 2-3 neste årene, innleder Bjørn.

Den tidligere banksjefen og samfunnsøkonomen har på blokka rapportering fra de 10-15 konsernbedriftene som har nasjonale og internasjonale eiere. Og fra om lag 100 bedrifter med lokalt eierskap. Og, fra en knippe virksomheter som er under etablering.

- Bedriftene trenger i alt 90 nye medarbeidere i vinter og vår, for å realisere alle planene sine. Og de neste 2-3 årene trenger de 365 nye medarbeidere i tillegg. Altså 455 i alt.

Da jeg jobbet i Distriktenes Utbyggingsfond, ga vi bedriftene tilskudd for å etablere arbeidsplasser. I dag er det helt snudd på hodet – vi har jobbene, men mangler folkene. Bjørn Sleipnes, samfunnsøkonomArealer, boliger, folk

Så. Der har vi altså utfordringen, og selve utgangspunktet for den ambisiøse MNF-kampanjen «Nye folk, nye muligheter».

- I tillegg har bedrifter forventninger om at det tilrettelegges næringsarealer – hvis ikke vil de måtte se seg om i andre kommuner, forteller Stein Gaute Endal.

- Og så er det en utfordring med tilflytting at det ikke er ledige boliger – spesielt i Søndre Meløy.

Men tilbake til alle de nyansatte som trenges når et allerede sterkt næringsliv skal satse mer, og når Meløy skal utvikle «grønn industri» i større grad enn de fleste.

- Dette er mye folk. Meløy har anslagsvis i underkant av 3.000 arbeidsplasser, så 455 utgjør jo 15-20 prosent økning, fastslår Bjørn.


Trenger folk, ja. Søylediagrammet viser hvor mange nye arbeidstakere om lag 120 bedrifter i Meløy trenger på kort sikt og på lang sikt. Tabell: Meløy kommune


Sterke satsinger

To datasentre er under etablering, Norwegian Crystals planlegger storutbygging, bygging av hydrogenfabrikk er fortsatt under planlegging, i Kilvika tror man fortsatt på stort smoltanlegg, Ecoprot (soldatfluelarvene) skal bygge opp produksjonen, Polarfisk (oppdrett av stør for salg av russisk kaviar) er fortsatt en mulighet, Fore Båt- og Motorservice er midt i storutbygging, byggentreprenørene roper etter håndverkere i et marked med sterk aktivitet. I tillegg kommer Meløy kommune, regionens desidert største arbeidsgiver, som har et stort og løpende behov for nye medarbeidere.

- Vi har også fått tall på hvilke typer kompetanse bedriftene trenger nå og på litt lengre sikt. Der er behovet for folk med fagbrev suverent høyest – ikke uventet i en industrikommune som Meløy. Og det viser også hvor kritisk viktig det er for rekruttering til næringslivet at man opprettholder en videregående skole med tekniske, industrielle fag, og innenfor naturbruk, sier Bjørn Sleipnes og Stein Gaute Endal.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


227 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page