top of page

Tar tunnelene nuh

Gode nyheter fra Statkraft til fjell-avhengige: Nå ferdigstilles Prosjekt Fjellveien! Men først må vi akseptere noen uker med stengte tunneler.

Tøft bilde av tunnelinngang langs Fjellveien. Men, veibanen i tunnelene er i dårlig forfatning. Neste uke innleder Statkraft den omfattende anleggsjobben som sluttføres med asfaltering og skilting til våren.

- Fjellveien har vært i generelt dårlig forfatning en stund. I fjor asfalterte vi mange, mange kilometer med veibane, og fra neste uke dreier det seg om tunnelene, opplyser Fred-Inge Kristensen. Stenger, forbedrer Kraftverkssjefen hos Statkraft i Meløy bruker det kommende halvåret på del 2 av den kraftige oppgradering av Fjellveien. Dette er altså anleggsveien som strekker seg fra Fykan ved Glomfjord og nær mila østover i Glomfjellene, til Storglomvassdammen. Veien har også avstikker underveis til Holmvassdammen, den andre demningen som rammer inn Storglomvatn, vannmagasinet med størst kapasitet i Norge. - Helgen 22.-23. januar begynner fjellrensking og fjellsikring i tunnelene. Dette betyr at innkjøringen til tunnel 1 blir stengt fra fredag 21., og dette blir skiltet, slik at ingen parkerer i enden av tunnelen, altså for fjellturer, opplyser Fred-Inge.


I fjor ble en hyggelig del 1 av vei-oppgraderingen gjort, med mange, mange kilometer splitter ny asfalt, for eksempel opp til Holmvassdammen.Egen geolog Nå ber han publikum vise hensyn ved å ikke hindre tilkomsten for den store brøytejobben som skal gjøres, og for anleggsmaskinene som fraktes inn. Til gjengjeld kan han altså love fjellfolk på tur eller jobb en helt annen tilkomst til det spektakulære friluftsområdet. Etter det som blir vinterens store sikringsjobb i tunnelene, legges det til våren ny asfalt, slik at bilturen opp til om lag 600 meters høyde både blir mer komfortabel, raskere og tryggere. - Vi hentet inn egen geolog som vurderte tunnelenes tilstand i 2021. Det er funnene fra hans arbeid som gjør at det nå er behov for fjellrensking, fjellsikring og utskifting av tunnelmatter, forklarer han.

Fred-Inge Kristensen


Løser tunnel-problem Mer detaljer: lokale Terje Halsan AS og Hansen Maskin & Transport har viktige roller når det braker løs til fjells neste uke. Halsan som innleid av fjellrenskerne i Stetind Entreprenør AS, og Hansen holder veien åpen gjennom den snørike perioden der prosjektet gjennomføres. Drenering og asfaltering i tunnelene har John Kildal & Sønner opsjon på – de stod for fjorårets asfaltering. - Det er i tunnel 1 og tunnel 3 det skal jobbes. Vann som drypper ned ødelegger veibanen og forårsaker issvuller. Der bytter vi ut gamle tunnelmatter og setter opp nye der det er funnet behov, forteller kraftverkssjefen. - Dessuten: øst i tunnel 3, den øvre enden, der kommer det inn vann som renner gjennom slik at veien forringes med issvuller, telehiv og erosjon. Derfor skal vi senke veien øverst, og flytte høybrekket lengre inn. Slik skal vi lede vannet bort fra tunnelen på oversiden.


Skilter kommer Etter denne operasjonen, og altså fjellsikring og -rensking, skal dreneringen i tunnelene forbedres. Og, etter en del masseutskifting i tunnel 3, klargjøres det for vårens asfaltering. - Til slutt skal tunnelene skiltes, der det oppgis lengde, stigningsgrad og makshøyde for kjøretøy, sier Fred-Inge.

Anleggsarbeidet som nå innledes, følger skiftordning. Dette betyr også stenging i helgene framover – detaljer om åpningstider blir annonsert når arbeidet er kommet i gang.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


217 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page