top of page

Trappe-trafikk bekymrer

- Vi vil slett ikke være festbrems, men har et stort dilemma. Trafikken i Fykantrappa kan rett og slett ikke fortsette på dagens nivå!

Foto: Kolberg Naturfoto


Statkrafts Fred-Inge Kristensen og Kristen Selfors har alvor i blikket. Fykantrappa er de siste årene blitt turmålet ‘alle’ må oppsøke, fra fjern og nær. Besøkstallene har nærmest eksplodert, til trolig nær 15.000 personer i fjor. Men, trappa både eies og vedlikeholdes av Statkraft. Som anleggstrapp, altså et aldeles annet formål enn masseturisme. Stikkordet er sikkerhet, og situasjonen er ikke ok. - Slik vi ser det, kan ikke dette fortsette. Det har å gjøre med hensynet til liv og helse, og ansvaret ligger på oss, som eier trappa, fastslår Fred-Inge. - Nå er trappa stengt inntil vi har fått gjort nødvendige utbedringer, og vi skal uansett gjøre en større renovering av den. Men, vi står i et stort dilemma når det gjelder denne trappa, slik som bruken av den har utviklet seg, slår de to fast.

Slik vi ser det, kan ikke dette fortsette. Det har å gjøre med hensynet til liv og helse, og ansvaret ligger på oss, som eier trappa. - Fred Inge Kristensen

Litt skjelven Dyktige, lokale historiefortellere har tatt i bruk Fykantrappa og Rallarbrakka i formidlingen av Glomfjords spennende industrihistorie. Besøkene til den spektakulære trappeopplevelsen har ført til en voldsom markedsføring i sosiale medier, og i nasjonale medier som NRK og VG. - Og når vi ser at det markedsføres hvor god stand trappa er i, blir vi litt skjelven, sier Fred-Inge. - For det vi ser, er at den opplagt trenger omfattende vedlikehold. Og, den er uansett ikke dimensjonert for eller klassifisert for denne mengden fotturister, mener kraftverkssjef Fred-Inge. Midt i juni hentet han inn rådgivende ingeniører for å vurdere treverk og innfesting. Og geolog for å vurdere rasfare. Resultat: Fykantrappa ble stengt fra 19. juni og inntil videre. - Trappa skal renoveres, men det er viktig å få tydelig fram det dilemmaet Statkraft er i når det gjelder Fykantrappa, understreker senior spesialist Kristen.


Statkraft-ledelsen er bekymret for den voldsomme trafikken i Fykantrappa. Nå er trappa midlertidig stengt, og skal senere renoveres. - Det er en anleggstrapp, og har aldri vært dimensjonert eller klassifisert for den besøksmengden vi har sett de siste årene, sier kraftverkssjefen på Fykan. Foto: Kolberg Naturfoto


Viktig dilemma Og forklarer. Fykantrappa er altså en anleggstrapp. Men samtidig også vernet av Riksantikvaren som nettopp dét: anleggstrapp for mannskapene til Statkraft. Og, inngår i Statkrafts Landsverneplan, som beskriver renovering av en lang rekke kraftverksbygninger og -installasjoner i Norge de neste årene. - Men, og her kommer dilemmaet: skulle vi ønske å renovere trappa for å ivareta den voldsomme trafikken, så får vi uansett ikke lov! Den er nemlig vernet som anleggstrapp. Skulle den kunne brukes som turisttrapp, så populær som den er nå, måtte verningen falle bort. Trappa vil måtte bygges helt om og erstattes av en ny, i tråd med plan- og bygningsloven, forklarer Kristen oss. Vedlikeholdsstaben til Statkraft må hyppig til fjells i oppdrag. Da er trappa ett alternativ, men oftere brukes andre veier opp.


Foto: Edmund Ulsnæs

Altfor mye besøkt Fykantrappa har åpenbart satt Meløy på kartet. Den var i fjor det mest søkte reisemålet i Nord-Norge på internett, og Salten Friluftsråd utnevnte den til regionens beste reisemål. Lite tyder på at fjorårets voldsomme økning i besøk vil avta i år. Nordmenn flest vil denne sommeren oppleve Norge, viser nasjonale undersøkelser. - Oppe i dette kommer også hensynet til korona, og restriksjonene der. De fleste vil både svette og måtte holde i kjetting-gelenderne, så her spiller også smittevernregler inn, skyter Fred-Inge inn. Han er fornøyd med dialogen med Meløy kommune, som nå velger å ikke bidra til å markedsføre trappa, nettopp for å begrense trafikken. Dialogen med reiselivsvirksomheten og Rallarbrakka om fortsettelsen, er også god. - Som en del av vår Landsverneplan skal vi renovere trappa, og dette må utføres sommer og høst, på grunn av værforhold, sier de to Statkraft-lederne. - Så blir det spennende å se hva som skjer etter renoveringen. Blir interessen like stor som til nå, må trappa trolig stenges permanent.

 

Fykantrappa Påbegynt i 1912, som fjell-adkomst i anleggstiden for Glomfjord Kraftverk. Mindre brukt da trallebane og taubane kom i drift etter få år. Fram til i dag vedlikeholdt som anleggstrapp for Statkraft, der det øverste av 1.132 trappetrinn ligger på om lag 460 m.o.h.. Svært populært turmål, der mer enn 10.000 personer i 2019 signerte i boka ved Rallarbrakka på toppen. Periodevis stengt pga. vedlikehold og rasfare.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

619 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page