top of page

Veg-innspurt på fjellet

Statkraft fullfører i sommer de omfattende forbedringene av Fjellveien ved Glomfjord. Og ber derfor om forståelse fra vegfarende i noen uker til.


- Fjellveien blir stengt fra Holmvasskrysset fra 25. juli til i begynnelsen av september, opplyser kraftverkssjef Fred Inge Kristensen. Som Ny Næring-leser må du gjerne først lese deg raskt opp: https://www.nynaring.no/post/tar-tunnelene-nuh .....på de svært omfattende anleggsarbeidene som har pågått gjennom vinteren og våren i år. Altså arbeidet på denne svært populære innfallsporten til Glomfjordfjellende og Láhko nasjonalpark.


- Tunnel 3 stenges helt, fordi utløpet av tunellen skal senkes for å hindre vann å renne igjennom den. Dessuten etablerer vi drenering ned mot Synken, fortsetter Fred Inge.

Så skal hele vegbanen få bedre og mer drenerende masser, slik det gjøres også i tunnel 1 i Fykandalen. Før asfaltering begge steder gjøres senest i høst. Noen dager med stenging blir det også i den andre uka i august, når det skal sprøytes betong i begge Fjellveien-tunnelene. - Det blir mye tungtransport, og jeg takker alle besøkende for at de tar hensyn når de parkerer ved vegbanen, slik at lastebilene kan passere uhindret, forteller Fred Inge.
 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

247 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page