top of page

Vekst-region trenger arbeidsfolk

Hva skal til for at enda flere skal velge jobb og livsstil på dette stedet og i resten av vakre Meløy i Nordland? I denne artikkelen samler Ny Næring synspunkter fra næringslivsledere. 

"Meløy kommune bør inspirere til og tilrettelegge utdanningsløp for ufaglærte."

Anita Taraldsen, Daglig leder Solhaug Byggevare AS


- Meløy må gjøres attraktiv på flere områder enn bare vakker natur! Viktige samfunnstiltak må sikres og være på plass, for eksempel å tilby nok barnehageplasser, og gode skoler. Så må tjenestetilbudet i handels- og servicebransjen være tilstrekkelig, og vi trenger flere møteplasser. Bolyst og Blilyst er enda viktigere nå enn tidligere! Meløy kommune må jobbe for å få på plass et godt nok helsetjeneste-tilbud, og sikre legedekning, og husk at tilgang til boliger og infrastruktur også er veldig viktig. Hele kommunen må være «tilgjengelig» med muligheter for å bo og jobbe. Jeg mener også Meløy kommune bør inspirere til og tilrettelegge utdanningsløp for ufaglærte, der de får lovnad om fast jobb etter utdanningen. Fordi det er så viktig å få fagfolk innen helse, skole og barnehager!

For næringslivets del mener jeg det er viktig at vi samarbeider enda bedre for å sikre at vi kan tilby jobb til begge voksne i en familie som kommer.

 

"Når søkere får nei hos oss, forsøker jeg å anbefale andre."

Egil Sørheim, Daglig leder Sørheim Holding AS

- På rekruttering hos oss er den årlige fiskerimessen desidert viktigst – det er der vi virkelig får møte ungdom og vist fram det vi har å tilby. I samarbeid med opplæringsmiljøet på Inndyr dekker vi inn behovet vårt gjennom ordningen med lærlinger. Vi sier at vi prioriterer lokalt når vi ansetter nye, og da må vi vise at vi mener dét. Jeg mener også at vi har bidratt til å beholde folk i nærområdet, blant annet er det folk som har fått utdanning hos oss, som nå er hos andre fiskeriselskaper i Meløy. Når søkere får nei hos oss, forsøker jeg å anbefale andre, lokale arbeidsgivere. Samtidig er det slik at om lag halvparten av våre ansatte har teknisk fagskole, enten de er styrmenn, navigatører eller maskinister, og det blir ikke mindre krav til kompetanse på teknologi, når nye Selvåg Senior kommer i drift fra neste sommer.


 

"Det finnes ikke bedre reklame enn de som allerede har flyttet hit, og trives."

Bjørn Kildal. Daglig leder Halsa Bygg AS


- Vi har søkt etter folk over tid, uten å være i nærheten av å få den responsen vi trenger – dette er vår største utfordring nå. Jeg har tro på jobben MNF og Meløy Tett På gjør – vi må vises i hele landet - det er ikke nok folk i Salten eller på Helgeland for å dekke opp. Se på lakseslakteriet på Sørarnøy - de henter utenlandsk arbeidskraft, og venner og familie har også kommet flyttende! I Meløy må privat og offentlig næringsliv jobbe sammen og gjøre oss attraktive - en arbeidsplass og en isbre er ikke nok, vi må tilby noe som ingen andre har! Boliger er kjempeviktig, men jeg er redd det må større bolig-prosjekter på plass hvis vi skal dekke de behovene som Bjørn Sleipnes og Stein Gaute Endal presenterte her om dagen. Ellers så finnes det ikke bedre reklame enn de som allerede har flyttet hit, og trives – se bare på Meløy kommunes kampanje med de to lærerne ved Spildra skole! Nå må vil alle rope høyt og lenge for å bli sett og hørt, og vi må snakke hverandre frem og opp!


 

"Hva med en «byggebonus» fra kommunen for hver ny bolig som bygges?"

Herulf Olsen, Fabrikksjef Cargill Halsa


- Først er det viktig at vi ikke starter en «bedriftskannibalisme» på ressursene vi har i regionen – dét vil skape en uholdbar situasjon for alle! Uansett: næringslivet i Meløy trenger nå å få inn unge og kompetent ansatte til kommunen, og grendene trenger unge barnefamilier. For å være attraktive, er det helt avgjørende at Meløy opprettholder dagens skole- og barnehagestruktur. Så trenger disse nye familiene en plass å bo – vi må få til endring slik at vi unngår at hus som står tomme ender opp som fritidsboliger for de etterlatte. Hva med en «byggebonus» fra kommunen for hver ny bolig som bygges? Og at «bonusen» også gis til de som selger «fritidsbolig» til unge familier som etablerer seg? Vi må heller ikke glemme at det trenges jobb til begge de voksne i en familie - hvis ikke, blir etableringen midlertidig. Kan dette løses med en felles rekrutteringstjeneste/ bemanningsbyrå? Cargill er en sesongbedrift som trenger ekstra bemanning i 4-6 måneder av året - kunne man se på løsninger der bedriftene deler på enkelte ressurser? Skal vi løse disse utfordringene må vi tørre å tenke nytt sammen!

 

"…rette oppmerksomheten mer direkte mot de gruppene, istedenfor å «skyte med hagle"

Pål Einar Olsen, Daglig leder Industrivisualisering AS


- Nå er ikke rekruttering det jeg selv er aller best på, men som undersøkelsen til Meløy Næringsforum viser så er det ufaglærte eller personell med fagbrev som er stor del av behovet. Da tenker jeg på kort sikt at vi må bruke nettverk, og markedsføre oss bedre. På lengre sikt gjelder det også vel så mye for personell med høyere utdanning, og man bør nok i større grad tenke markedsføring som omdømmebygging av Meløy. Og å selge bedre inn dette med livsinnholdet og livskvaliteten ved å bo og leve her. Dette tenker jeg er særs viktig ettersom arbeidsplassene alene ikke nødvendigvis trekker folk. Jeg tenker at det også vil være hensiktsmessig å vurdere nærmere hvem som synes Meløy er et godt alternativ, og så kan vi rette oppmerksomheten mer direkte mot de gruppene, istedenfor å «skyte med hagle» og forsøke å lokke «alle». Til slutt vil jeg si at næringslivet i Meløy fortsatt har en vei å gå i å være synlig utenfor sine egne tomtegrenser.


 

"…altså gå til kilden: hva mangler, og hva må være på plass her for at folk skal bli?"

Lasse Willumsen, Daglig leder Polarplast AS


- Det åpenbare er at vi alle trenger mer folk, og at vi kunne fått en betydelig vekst i regionen, dersom vi fikk flere arbeidsfolk hit. I dag driver vi en «kannibalisme» på hverandre, og dét gir ingen mening, og det ødelegger muligheter for samarbeid. Jeg er ikke tilhenger av utredninger, men i Gildeskål mener jeg vi nå trenger et forprosjekt, slik at vi får faktisk kunnskap om hva som er situasjonen, og hva som må til. Og at vi kan dra i samme retning slik at dette blir det beste stedet å komme til. Da er det viktig å snakke med de som er kommet hit, eller er reist igjen – altså gå til kilden: hva mangler, og hva må være på plass her for at folk skal bli? Polarplast har ikke vært veldig aktiv i arbeidsmarkedet – vi har aldri sånn sett hatt et mål om å bli så mye større. Vi har heller knyttet til oss samarbeidspartnere som kan løse deler av prosjekter for oss. Men, vi har klart å skaffe oss et bra rykte på at her får folk ansvar og får utvikle seg, så derfor har en god del bra folk ønsket å komme til oss for å jobbe.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

159 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page