top of page

Vi planlegger og forbereder slike jobber enda mer i detalj enn tidligere, nettopp for å vise hensyn

Lang planlegging av stor jobb med kort tidsvindu. Luftens helter fra Meløy Energi har sikret ……

De hadde et tidsvindu på to hektiske dager, Meløy-energi-montørene. Jobben ble gjort.

- Fôrfabrikken til Cargill ligger på enden av denne høyspentlinja, og de kan ikke bare stoppe produksjonen når det passer oss, for dét blir dyrt! smiler prosjektleder Jan Tore Svendsgård hos Meløy Energi AS. - Derfor ble denne jobben samordnet med dem i god tid, slik at de kunne legge inn en del egne vedlikeholdsjobber samtidig. Må-jobb ved fabrikken Ny Næring er altså på Forøya, i dette tilfellet industri-øya, ved Halsa. For rett ved laksefôr-fabrikken var det at Jan Tore & Co. nylig gjorde en viktig og relativt omfattende jobb i høyden, altså i om lag 15 meter høye høyspentmaster. - Ett punkt måtte byttes - stolpe og alt som hørte med. I tillegg skulle vi bytte traversene (tverrbjelkene som høyspentlinjene er festet vannrett til, red. anm.) på tre høyspentpunkter. Og endemasta ved Cargill – der måtte vi flytte linja litt opp i stolpen på grunn av råte, og erstatte topphetta som var blåst bort, forklarer el-ingeniøren fra Ørnes. Jan Tore er siden 20. april ‘hjemme igjen’ hos Meløy Energi, etter noen år i ledelsen hos anleggsentreprenør Reipå Knuseri. Todagersjobben på Halsa ble dermed den første han prosjektledet.


(1) Kraftig jobb upstairs: energimontørene Kai Ove Holm (nederst) og Daniel T. Andersen. (2) Hjemme igjen: prosjektleder Jan Tore Svendsgård fortsetter Meløy Energi-karrieren som ble innledet i 1987. (4) Kraftig jobb, erfarne karer: energimontørene Leif Ole Torrissen (t.v.) og Ronny Eliassen. (5) Fagarbeider Vidar Hansen med tirfor-talja som sikrer trekkraft på inntil 1,7 tonn. Men aldri feil med litt godt humør.


Kampen mot nedetid - Siden jeg begynte i bedriften i 1987, er nedetid i strømnettet bare blitt verre og verre for et lokalsamfunn, og derfor mindre og mindre ønskelig. Dette krever av oss at vi tar mer og mer hensyn, og dét klarer vi når vi ikke tar ut alle punktene på én gang – bare de som er aller dårligst, forklarer han. Denne gangen, som var en onsdag og en torsdag i slutten av mai, valgte virksomhetene ved Sørheimbrygga å forskyve arbeidsdagene til ettermiddag og kveld for å unngå de 6 timene med strømstans hver dag. Mens Aminor i Æsvika, der har ledelsen sørget for eget aggregat, slik at flekksteinbiten uansett ikke har noen fare. - Av og til MÅ vi kutte strømmen for å utbedre, men i dag planlegger og forbereder vi slike jobber enda mer i detalj enn tidligere, nettopp for å vise hensyn, sier Jan Tore.

 

Tekst: Edmund Ulsnæs.

Foto: prikkenoverien

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page