top of page

Vil og må øke

- Det store bildet er at kapasiteten vår er sprengt. Eierne våre vokser, og da er de avhengig av at vi vokser sammen med dem, forklarer Helgeland Smolt-sjefen.


Helgeland Smolts kunder er også bedriftens eiere, og trenger mer og større smolt. Bedriftens ledelse jobber på flere fronter for å øke produksjonskapasiteten, og i denne artikkelen får du nyheter om ledige arealer her i Sundsfjord.Tor-Arne Gransjøen gir Ny Næring en vekst-oppdatering. Selskapet han har ledet gjennom flere utbygginger i Sundsfjord siden 2010 og Reppen fra 2017, jobber fortløpende og hardt for å kunne øke produksjonen ytterligere.

- Eierne våre etterspør et større antall smolt fra oss, og ikke minst større smolt. Så ja, vi skal øke antallet fra ca. 18 til 20 millioner individer, men først og fremst er det i antall kilo at produksjonen skal øke, opplyser han.

- Nå har vi fått positive signaler fra Fylkesmannen på at kan øke fra dagens om lag 1.500 tonn i året til rundt 3.000 tonn i Sundsfjord. I Reppen har vi tidligere fått tillatelse til å produser 4.000 tonn i året.


Solide pluss

Etter ett-par strevsomme år med sykdomsbekjempelse og store ekstrainvesteringer, leverte Helgeland Smolt AS solide resultater både i 2018 og -19. Fjoråret endte på 264 millioner i driftsinntekter, med et plussresultat av driften på hele 37 millioner. I økonomi er bedriften på soleklar andreplass i driftsinntekter hjemkommunen Gildeskål (bare slått av Gifas, red. anm.), og med anlegg i Sundsfjord og Reppen bidrar Helgeland Smolt også med en meget betydelig arbeidsplass, både i Rødøy og Gildeskål.

- Vår hovedeier Nova Sea har nå fått 3 utviklingstillatelser fra myndighetene. Dersom disse blir gjennomført, vil de få betydelig økt behov for smolt fra oss. Også vår eier Lovundlaks, som har kjøpt betydelig vekst på statens auksjon i år, ønsker mer og større smolt enn i dag, bekrefter Tor-Arne.


I år bruker vi faktisk noe sånt som 50 millioner kroner til ulike forbedringer og ombygging. Etableringen av et felles tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord er et stort og viktig prosjekt for oss. – Tor-Arne Gransjøen

50 mill. i år

Helgeland Smolt må altså øke, og ganske radig. Fordi prosjektering og behandling i det offentlige tar lang tid, utreder selskapet til enhver tid flere steder for ny-etablering eller utvidelse. Dermed er nye utbygginger i både Reppen og Sundsfjord aktuelt, og som kjent har Helgeland Smolt nå en 3-årig opsjon på å kjøpe over 55.000 kvadratmeter fra Meløy kommune i Kilvika.

- I år bruker vi faktisk noe sånt som 50 millioner kroner til ulike forbedringer og ombygging, opplyser han.

- Vi bygger om og forbedrer for eksempel i Sundsfjord-anlegget, og dessuten er etableringen av et felles tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord et stort og viktig prosjekt for oss, på grunn av myndighetskrav. Der er vi både med på eiersiden og skal investere betydelig internt hos oss selv, sier han.


 

Se på vårt hovedbilde. Her har Helgeland Smolt funnet de 20 tusen kvadratmeterne de har lett etter. Svaret fra Gildeskål kommune kom mandag i denne uka.


Det var altså like før Ny Næring gikk i trykken denne uka, at formannskapet i smoltprodusentens hjemkommune hadde en viktig forespørsel på sitt bord. «Vi ser etter en tomt som kan romme en bygningsmasse på 15-20.000 kvadratmeter», skriver Helgeland Smolt-ledelsen til politikerne.

- Det trekker ut i tid å få avklaring rundt andre lokasjoner vi ser på. Derfor har styret bedt oss finne ut om arealet ved fabrikken i Sundsfjord kan være tilgjengelig. Området er ferdig regulert for industri, med rikelig tilgang på vann og strøm. Og vi har nettopp fått økt vår utslippstillatelse i Sundsfjord, opplyser daglig leder Tor-Arne Gransjøen til Ny Næring.

Tomteeier Gildeskål kommune fikk derfor forespørselen. Altså opsjon på å kjøpe store deler av et område på ca. 200x300 meter (Ny Nærings anslag) mellom dagens fabrikk og fylkesveien. Dette bare ett år etter at Helgeland Smolt fikk kjøpe tomta på 5.800 kvadratmeter kloss inntil dagens bygningsmasse. «En slik etablering vil kunne medføre en aktivitet med 30-50 mann i en 2-års anleggsfase og om lag 15 nye faste stillinger når fabrikken kommer over i driftsfasen», sier smolt-ledelsen videre i begrunnelsen.

Gildeskål kommune er svært positiv til nye utvidelser i Sundsfjord, og tomta er allerede regulert til industriformål. Formannskapet har derfor gitt Helgeland Smolt opsjon på kjøp.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page