top of page

Ville mer – fikk lokal hjelp

Med fagbrevet på plass som helsefagarbeider, kjente Maria på at hun bare ville fortsette – få mer kompetanse og ta mer ansvar. Da fikk hun hjelp av et tilbud hun ikke visste fantes i Meløy.


- Joda, det er et heftig nok. Men så er det bare i fire år, og da er jeg der jeg ønsker å være!

Maria Angell Olsen (26) tar en pust i bakken og forteller om planen. Hvor hun var, hvor hun er, hvor hun skal. Altså utdanning og jobb.


En mulighet for flere

- Det begynte med at da jeg hadde tatt fagbrevet som helsefagarbeider i 2017, så ville jeg mer. Jeg ville ta påbygging, for så å kunne studere ved universitetet. Jeg ville bli miljøterapeut, forteller hun til Ny Næring.

Mer om hvorfor, får du høre om litt. Men hvordan? Påbygging betyr å skaffe seg den generelle studiekompetansen for høyere studier, og med ferskt fagbrev trengte Maria bare norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

- Jeg hadde aldri hørt om Nettskolen i Nordland før, og nå er jeg glad for at dere lager denne artikkelen!

- For dette er en så bra mulighet og så bra et tilbud at flere bør får det med seg!


Maria Angell Olsen jobber som helsefagarbeider i Meløy kommune – her ved Mosvoldtunet på Ørnes - men tar samtidig bachelorgrad for å kunne jobbe som miljøterapeut. Nå takker hun Nettskolen i Nordland, som er fylkets tilbud for voksne over 25 år, for god hjelp til å legge kabalen som kan kombineres med jobb.

På veis mot målet

Fortsatt i full jobb ved Meløy kommunes Mosvoldtunet, fikk hun nemlig alt gratis, her hjemme – lånte bøker, fikk oppfølging fra lærere på Teams når hun plagdes, for eksempel med matte. Videre: underveisprøver ved Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Industripark, og jevn oppfølging som standpunkt-elev – altså ikke bare en eksamen, slik privatister har det.

- Det var et perfekt opplegg, samtidig som jeg kunne stå i jobb, som var viktig for meg.

Med første brikke på plass kunne Maria fortsette mot det virkelige målet. Hun fikk studieveiledning fra John Howard Bottolfsen – han jobber i det fylkeskommunale prosjektet Karriere Salten og er prosjektleder for Kompetansepilot Salten - og hun visste nå at veien til arbeid som miljøterapeut kan gå via flere bachelor-løp ved universitetet - som sosionom, sykepleier, barnevernspedagog og vernepleier.


Fagbrev er veldig viktig, og vi trenger alle de som jobber som fagarbeider! Men ja, jeg vil utdanne meg videre for å jobbe terapeutisk i miljøarbeid. Maria Angell Olsen

Strevsomt, en stund

- Jeg kom ikke inn på vernepleie i Bodø, for det er så stor pågang. Da valgte jeg barnehagelærer. Slik blir jeg pedagog, og så er planen min å bli spesialpedagog etter dette, forklarer Maria.

I høst var hun i gang, og altså fortsatt i kombinasjon med jobb i Meløy kommune. Deltidsstudiet er beregnet til 30 timer i uka, eller 75 prosent, mens hun fortsatt har 80 prosent stilling i helsesektoren. Praksis-delen av studiet er lagt til barnehage.

- Wow…..mye arbeid?

- Jo, men det er bare for en periode. Og jeg har kjempesnille ledere på jobb – de tilrettelegger for at jeg kan avspasere ved samlingene i Bodø, og ta ut permisjon uten lønn når jeg skal ha praksis. Og jeg jobber mye kveld, så jeg kan ofte studere på dagtid, smiler den arbeidsomme damen.


I forrige utgave av Ny Næring møtte vi Gard Angell Olsen, som er gift med Maria i denne artikkelen. Han reiste sammen med henne ut av Meløy for å bygge kompetanse, men de kom tilbake, og utdanner seg nå begge til nye utfordringer. Hun skal bli miljøterapeut, mens Gard etter flere år som elektriker er blitt lærer i samme fag ved Meløy videregående skole, og nå tar pedagogisk utdanning.

Maria vil mer

- For du vil mer enn «bare» ha fagbrev?

- Fagbrev er veldig viktig, og vi trenger alle de som jobber som fagarbeider! Men ja, jeg vil ta høyere utdanning for å jobbe terapeutisk i miljøarbeid. Barnehage er også veldig gøy, men det er miljøterapi jeg virkelig brenner for. Og så vil jeg ta enda mer ansvar, være enda mer til hjelp for tjenestemottakerne våre. Jeg føler jeg kan gi enda mer, og få enda mer innvirkning på ting.

- Nettskolen i Nordland var nytt for meg, men en i familien tipset meg om å kontakte John Howard Bottolfsen. Dét angrer jeg ikke på – dette er en flott mulighet som flere bør benytte seg av!


Kunnskap som løfter


Bedriftslederen trenger mer fagfolk. Kompetanse-agenten skal vise fram tilbudet fra det offentlige. Ofte er det billig eller gratis.


Han er Nordland Fylkeskommunes lokale ekspert og tilrettelegger for etter- og videreutdanning. For voksne, i Meløy. Stort behov.

- Kompetanse er den viktigste driveren for å få til utvikling i en bedrift. Utfordringen for ledelsen er tid! vedgår John Howard Bottolfsen.

I jobben sin benytter han et pent knippe offentlige virkemidler, for å hjelpe næringslivet. Ett eksempel er det treårige forsøket Kompetansepilot Salten, som avsluttes og oppsummeres til våren. Her har han samarbeidet tett med næringsforeninger og bedrifter i Salten, og har egen arbeidsgruppe der også Salten Regionråd og kommunenes kompetansekontor RKK Salten er med.


John Howard Bottolfsen


Har ikke tid

- I små- og mellomstore produksjonsbedrifter, men også til dels i det offentlige, tar produksjonen nesten all fokus. Bedriftslederen har ikke tid til å orientere seg om kompetansetiltak som bedriften vil tjene på å satse på. Det er der vi kommer inn.

- Vi har lært at vi må oppsøke bedriftene, gå rundt i produksjonen, få oversikt. Så hjelper vi dem å peke på tilbudene som trenges. Saken er at det finnes ganske mange og ulike tilbud uten kostnader, men som har få søkere, opplyser John Howard.

Som altså tilbyr og tilrettelegger modulbasert opplæring på feltene som bedriftene trenger. I bedriften. Ferskt eksempel:

- Lakseslakteriet Salten N950 på Sørarnøy. Der må opplæringen skje mens det jobbes. De har behov for kompetanse i for eksempel norsk, og i produksjonsteknikk. Der har vi meglet et opplegg med en tilbyder, og all opplæring vil bli gitt moduler, og i bedriftens lokaler.


Alle tjener

Bedrifter og det offentlige trenger kompetanse, fagutdanning, høyere utdanning. For en ansatt er veiene til målet mange, ofte uten kostnader og fullt mulig å kombinere med full jobb og full inntekt.

- Meløy er i norgestoppen på fagbrev og utdanning av unge fagarbeidere. Men, vi har også veldig mange voksne som tar fagbrev, for eksempel i innenfor salg, kontor og reiseliv. De vil stå sterkere, få bedre lønn og ønsker mer kompetanse. Dette tjener selvsagt også arbeidsgiveren deres på.

- Både fagbrev og kortere kurs. Når man ikke får tak i kompetansen utenfra, kan man oppgradere dem man har i bedriften, mener John Howard.

- Det er viktig å bygge en kultur for dette, i bedriftene. Og at det tilrettelegges for at ansatte kan løfte kompetansen sin - litt i arbeidstiden, litt på fritiden.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs624 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page