top of page

Yara gir hjelp

Gjødsel-giganten får produsere som normalt, verden over. Nå vil Yara bidra tilbake.


Pål Hestad


- Myndighetene her i Norge har slått fast at vi er kritisk viktig i verdikjeden for matproduksjon. Derfor har vi fått operere som normalt, selv om korona-restriksjonene ellers i samfunnet har vært svært strenge. Dette er vi glad for, og vi har ikke tatt det som en selvfølge, sier Yara-topp Pål Hestad fra sitt hjemmekontor i Glomfjord.


Yara står sterkt

Mens store deler av det norske næringslivet er i knestående, produserer giganten Yara som normalt – til tross for en rekke korona-restriksjoner. Fordi gjødsel er en så viktig ingrediens i verdens matvareproduksjon, har Yara fått spesielt stort handlingsrom. I Glomfjord og i verden.

- Dermed står Yara sterkt i stormen som nå raser, og vi er bevisst det ansvaret vi har som stor arbeidsgiver og viktig samfunnsaktør, sier Pål.

Den tidligere driftsingeniøren, produksjonssjefen og fabrikksjefen i Yara Glomfjord ble nylig utnevnt til en svært sentral og internasjonal stilling. Etter sju år som sjef for alle Yara-fabrikkene i Nord-Europa, og nå også Tyskland og Canada, ble han 11. mars utnevnt til leder for Yara Internationals kriserespons-team for Covid-19.

- Yara er etablert i hele verden, og samarbeider med myndighetene i mange land. Nå prøver vi å gi noe tilbake til samfunn som trenger det aller mest, sier Pål Hestad.


Svein Tore Holsether. Foto: Yara


Hjelper de svake

Før helgen fortalte administrerende direktør Svein Tore Holsether i Yara hvordan hjelpen skal komme. Du kan lese artikkelen her: https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/yara-to-ensure-income-security-for-employees-and-contractors/

- Vi opererer i mer enn 60 land. De sosiale rettighetene for ansatte, og støtten fra myndighetene, varierer sterkt. Som en ansvarlig arbeidsgiver og samfunnsdeltaker, kjenner vi en forpliktelse til å begrense skadevirkningene i sårbare samfunn, sa Holsether.

Yara sikrer nemlig alle sine ansatte i alle land inntil tre måneders full lønn ved midlertidige nedbemanninger, driftsstanser eller sykefravær. Den samme garantien gis til ansatte hos leverandører som jobber fulltid og har viktige roller i Yaras virksomhet.

- Så langt har vi ingen varslede ned-stengninger. Men det er i alles interesse å begrense langtidseffektene av krisen. Når vi hjelper samfunn med svakt sikkerhetsnett, bidrar det også til trygg drift for oss etter krisen, mener Yara-sjefen.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


331 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page